Slovak Telekom dosiahol nový míľnik, ktorý operátor dosiahol pri pokrývaní Slovenska optickou sieťou.

Aktuálne Slovak Telekom pokrýva už 750 tisíc domácností Slovenska a za tento rok má Slovak Telekom opäť ambíciu pokryť viac ako 100 tisíc domácností.

Výrazné napredovanie v pokrývaní optikou je pre Slovak Telekom prioritou v aktuálnych rokoch. Napríklad v roku 2018 pokryl optikou 68 tisíc domácností a vlani dokonca už 105 tisíc. Za rok 2020 je už priebežne pokrytých 93 tisíc nových domácností a očakáva sa, že pokrytie opäť prekročí 100-tisícovú métu do konca decembra.

Ambíciou Slovak Telekomu na najbližšie roky je totiž pokryť milión domácností optikou a veríme, že sa to podarí naplniť.

Značky: