Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Šancu uspieť majú organizácie – právnické osoby, aj samosprávy. Projekty je možné prihlásiť do 18. decembra. Úspešní žiadatelia budú známi v januári 2023.

Vzdelávanie seniorov v oblasti digitálnych technológií je stále na chvoste záujmu spoločnosti. Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis preto vyhlásil v poradí už druhú grantovú výzvu “Zrelí na dobu digitálnu”. V nej podporí také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností a kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

„Služby sa postupne čoraz viac presúvajú do digitálneho prostredia, zároveň  však 50% ľudí nad 65 rokov deklaruje, že nemajú žiadne digitálne zručnosti. Našim cieľom je pomôcť im, aby sa moderných technológií nebáli a naučiť ich, ako im technológie môžu uľahčiť a skvalitniť každodenný život, uviedla Tatiana Švrčková z Nadačného fondu Telekom. “Edukácia seniorom pomôže aj ľahšie sa brániť voči rôznym podvodom a pred ľuďmi, ktorí chcú využiť ich zraniteľnosť, čoho sme žiaľ často svedkami,” dopĺňa.

Na čo všetko sa môže zameriavať prihlásený projekt?

Organizácie sa môžu v rámci predloženého projektu zamerať napríklad na:

  • zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom svete celkovo ale aj tematicky zameraných napr. na boj proti podvodom, hoaxom
  • zvyšovanie kvalifikácie seniorov v digitálnom svete (školenia práce s textom, tabuľkou, mailom, sociálnymi sieťami, fotografiami, atď.
  • zmapovanie existujúcich iniciatív v SR aj v zahraničí, ktoré riešia tému digitálnej inklúzie seniorov, spolu s návrhom odporúčaní
  • vytvorenie návrhu aplikácií, ktoré pomáhajú seniorom pri denných aktivitách (napr. lieky, knihy, weby…)
  • prinesenie / vytvorenie / otestovanie modelu medzigeneračného prepájania v téme digitálnych zručností seniorov

Projekty je možné prihlásiť do 18. decembra 2022. Žiadosti o grant budú vyhodnotené v priebehu januára 2023.

Škola 3D tlače pre seniorov, aj technika pre knižnice

Do predchádzajúcej výzvy, ktorú Telekom vyhlásil koncom minulého roka, sa prihlásilo až 85 subjektov. Z nich komisia vybrala 17 úspešných, medzi ktorých rozdelili grantovú podporu vo výške 50-tis. eur.

Medzi podporenými projektami boli napríklad letná škola 3D tlače pre seniorov, ktorú zorganizovalo OZ Ženský inštitút tvorivosti z Rimavskej Soboty. Počas nej vnuci pod vedením skúseného garanta zasvätili svojich starých rodičov do tajov tejto technológie budúcnosti.

Podporu získalo aj mesto Komárno, ktoré v rámci projektu vybavilo Klub dôchodcov základnou technikou a odštartovalo kurzy komunikácie cez počítač so zameraním na bezpečnosť a rozvoja kritického myslenia.

Ďalší z podporených projektov bola Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorá pre seniorov zorganizovala sériu vzdelávacích kurzov od základných až po pokročilé používanie počítača a internetu. Navyše, každý senior získal vlastného mentora z radov študentov miestnej SOŠ.

Viac informácií a presné podmienky žiadostí o grant nájdu záujemcovia na webe: https://nadacnyfondtelekom.sk/vyzvy/vyhlasujeme-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-2022/