Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovak Telekom sa v rámci ekologických projektov tento rok zameral aj na ochranu lužných lesov.

Sumou 15 tisíc eur prispel Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združenie (BROZ) na obnovu vzácnych mokradí neďaleko Gabčíkova na lokalite Istragov.

Tu sa nachádzajú suché priehlbiny, v ktorých chceme pomocou projektu obnoviť vodný režim a teda aj zaniknuté mokrade, ktoré prinesú okrem zlepšených mikroklimatických podmienok aj priestor pre život vzácnych rastlín a živočíchov. Celkovo bude obnovených desať hektárov mokradí.

Druhou aktivitou projektu je zber odpadkov z čiernej skládky pri príjazdovej ceste do Veľkého Lélu pri Zlatnej na Ostrove. Vyčistenie jednej tony odpadu z tejto lokality prinesie lepšie podmienky pre život miestnym obyvateľom, bude príťažlivejšie pre návštevníkov a v neposlednom rade bude predstavovať lepšie prostredie pre faunu aj flóru.

Značky: