Telekom pridáva do novej rodiny T paušálov a T Biznis paušálov nové benefity – a jeden z nich si budú môcť zákazníci aktivovať pravidelne zadarmo.

BEZPLATNÝ BALÍK NEKONEČNÉ PRIPOJENIE

Od 1. júna 2020 zaradí Telekom do ponuky nový balík Nekonečne pripojenie. Bude celkovo k dispozícii pre desať paušálov od úrovne 25 €:

  • päť T Paušálov: T Ideál 25, T Dáta 25, T Ideal 27, T Ideál 32 a T Ideál 37
  • a zároveň aj pre päticu paušálov Biznis Premium 26, 28, 32, 35 a 38

Zákazník si ho bude môcť aktivovať každý mesiac v aplikácii Môj Telekom po minutí všetkých dát plnou rýchlosťou. Balík Nekonečné pripojenie bude platiť vždy do konca zúčtovacieho obdobia a ponúkne zákazníkovi dostatočné pripojenie 128 kbps, t.j. nekonečné dáta vhodné pre chaty, e-maily či jednoduchšie web stránky.

Tento benefit bude k dispozícií pre všetkých zákazníkov v týchto paušáloch, t.j. už aj pre tých, čo si T paušály a T Biznis paušály aktivovali alebo na ne prešli a aj pre tých, ktorí si ich plánujú zobrať.

ZDIEĽANÁ SIM K NEKONEČNÝM PAUŠÁLOM

Druhou novinkou bude dátová SIM k Nekonečným paušálom: aktivovať si ju možno k paušálom T Nekonečno SD, T Dáta HD, T Nekonečno HD a T Nekonečno MAX, resp. Biznis Nekonečno SD, Biznis Nekonečno HD či Biznis Nekonečno MAX.

Každý zákazník si bude môcť kúpiť jednu zdieľanú dátovú SIM za 5 € mesačne. Zdieľaná dátová SIM karta čerpá dáta z hlavného paušálu, a to rovnakými rýchlosťami ako sú dáta v paušále, t.j. na začiatku plnou rýchlosťou (napríklad 50 GB pri T Nekonečno HD či 60 GB pri Biznis Nekonečno HD) a potom plynú dáta stanovenou SD či HD rýchlosťou (napríklad 10 Mbps pri T Nekonečno HD resp. Biznis Nekonečno HD).

Za 5 € mesačne tak môže zákazník využívať druhú SIM s nekonečnými dátami napríklad v druhom zariadení, napríklad tablete, prenosnom modeme či web kamere.

Značky: