Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Silná profitabilita: EBITDA rástla o 5,4 percenta
  • Vynikajúci štvrťrok pre rast mobilnej bázy: 41 tisíc zákazníkov
  • Pokrytie LTE siete stúplo na 93 percent populácie

Milan Vašina pri uvádzaní SmartHome na Slovensku

„Prvý štvrťrok 2018 bol pre našu Skupinu úspešný. V oboch segmentoch nám rastie počet zákazníkov: v pevnom segmente sú to najmä bázy TV zákazníkov i rýchleho internetu, kam sme v uplynulých rokoch výrazne investovali. Internet s rýchlosťou aspoň 30 Mbps máme pre viac ako milión slovenských domácností. Otočili sme tiež trend v mobilnej oblasti, kde sme po úspešnej vianočnej kampani dosiahli výborné výsledky aj v ďalších mesiacoch a zvýšili počty v segmentoch paušálov i predplatených kariet. Dosiahli sme tiež nový míľnik v podobe 93 percent pokrytia populácie našou sieťou LTE. Do roka 2018 úspešne vstúpili aj naše dcérske spoločnosti a všetkým medziročne stúpli výnosy,“ uviedol Milan Vašina, generálny riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.

Výsledky segmentov a prevádzkové ukazovatele

Najlepšia konektivita a zariadenia

V prvom štvrťroku 2018 Telekom pokračoval v expanzii 4G siete a zvýšil jej pokrytie už na 93 percent populácie. Telekom navyše implementoval výraznú novinku v celej sieti na podporu rýchlejšieho posielania dát. Vďaka nasadeniu tzv. 64 QAM modulácie pre upload možno posielať dáta rýchlosťami až do 75 Mbps.

Súčasne Telekom pokračuje aj uvádzaní 4G+ siete pre rýchlejšie sťahovanie dát: LTE-A do 300 Mbps je najnovšie k dispozícii vo Vrútkach a väčšej časti Martina.

V oblasti pevných sietí oznámil Telekom dosiahnutie nového míľnika – už viac ako milión domácností má k dispozícii rýchle pripojenie aspoň 30 Mbps cez technológie VDSL alebo optiku.

Telekom podporuje aj ponuku najlepších zariadení, preto postupne zaradil do portfólia viaceré bestsellery ako Samsung GALAXY A8 2018, S9 a S9+ alebo Sony Xperia XA2.

TOP TV platforma na trhu

V oblasti TV predstavil Telekom nové používateľské rozhranie pre Magio TV, ktoré prebehlo vo forme aktualizácie Magio Boxov pre IPTV zákazníkov.

Zlepšilo sa aj rozhranie na aplikácii Magio GO pre iOS, kde pribudlo ovládanie gestami, lepší prístup k archívu i ďalšie vylepšenia.

Pozitívnymi zmenami prechádza aj programový raster, kde sú pri IPTV i Sat riešeniach vymieňané SD kanály za HD verzie.

Inovácie a spoločné riešenia

A v druhom roku poskytovania služieb inteligentnej domácnosti Smart Home pokračuje Telekom v rozširovaní či obmene zariadení. V marci zaradil do ponuky novú verziu interiérovej kamery, ktorá patri medzi bestsellery služby.

Prevádzkové ukazovatele

Oblasť pevnej siete

Počet zákazníkov digitálnej TV stúpol medziročne na 600 tisíc. Je to nový míľnik v histórii Skupiny a potvrdzuje vysoký záujem o ponuky Magio TV i DIGI TV na slovenskom trhu.

Počet širokopásmových prístupov stúpol medziročne na 681 tisíc.

Už šesť kvartálov po sebe rastie Slovak Telekom v celkovej zákazníckej báze pevných služieb. Medziročný rozdiel je v pozitívnych hodnotách, Skupina má o 6 tisíc zákazníkov viac.

V tisícoch (vrátane DIGI)Q1 2018Q1 2017Medziročný nárast/pokles
Pevné linky8608540,7%
Širokopásmové prístupy6816494,9%
Zákazníci digitálnej TV6005646,5%

Oblasť mobilnej siete

K 31.3.2018 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 284 tisíc zákazníkov. Za prvý kvartál sa zvýšila báza o 41 tisíc zákazníkov, čo je výborný výsledok a medziročne stúpla báza dokonca o 54 tisíc zákazníkov.

Prvý štvrťrok bol úspešný v segmente paušálnych zákazníkov (čistý prírastok 10 tisíc), ale mimoriadne sa darilo aj segmentu predplatených kariet, kde sa zvýšila báza o 31 tisíc SIM kariet. Podiel paušálistov ostáva naďalej vysoký – na úrovni 63,7 percent.

 v tisícochQ1 2018Q1 2017Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 2842 2302,4%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 4541 3984,0%
– z toho počet zákazníkov predplatených kariet579582-0,5%
– z toho počet SIM kariet pre SkyToll2502500%
ARPU v EUR12,312,4-0,8%

 Poznámka: Údaj 2 284 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov, ktorí vykázali aktivitu v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 210 tisíc zákazníkov.

Finančné výsledky

Za prvý kvartál 2018 dosiahla Skupina Slovak Telekom celkové konsolidované výnosy 182,1 milióna eur. Uvádzané výsledky zohľadnili po prvý raz IFRS15 štandard a ten sa čiastočne podpísal pod nižší výsledok výnosov. Zároveň je pri medziročnom porovnaní prvého kvartálu vidieť aj vplyv roamingu, ktorý sa ešte vlani uplatňoval s menej striktnými pravidlami ako v prvom kvartáli 2018.

Skupine sa darí udržiavať si výbornú profitabilitu – prevádzkový zisk EBITDA za prvý štvrťrok dosiahol 80,7 milióna eur a medziročný rast 5,4 percenta.

v miliónoch  €Q1 2018Q1 2017Medziročný nárast/pokles
Výnosy182,1183,2-0,6%
EBITDA (upravený)80,776,65,4%

Všetky dcérske spoločnosti dosiahli medziročný rast výnosov.

Najvyšší rast výnosov má PosAm – až o 38 percent. Po prvý raz sú zahrnuté do výsledku spoločnosti aj výnosy Commander Services a celkovo dosiahli 6,76 milióna EUR.

DIGI Slovakia rástla o 2 percentá a dosiahla výnosy 9,38 milióna eur,

O 2% stúpli výnosy aj spoločnostiam Zoznam a Zoznam Mobile, a to na 1,67 milióna eur.

 

Značky: