Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Telekomunikačný operátor GeCom zo Zemlína upozorňuje na nepoctivých predajcov, tzv. šmejdov, ktorí v lokalitách, kde vybudovala novú optickú sieť, oslovujú jej zákazníkov a snažia sa uzavrieť s nimi zmluvu o poskytovaní telekomunikačných služieb. Šmejdi sa snažia uviesť oslovených ľudí do omylu, vyvolať v nich strach s cieľom dosiahnutia osobného zisku.

Telekomunikačný operátor GeCom zistil, že šmejdi o ňom šíria nepravdivé informácie, napr. že už nebude viac ponúkať služby v danej obci a presviedčajú jeho zákazníkov, aby prešli ku konkurenčnej spoločnosti. Ďalej „informujú“, že GeCom už predal svoju sieť konkurenčnému operátorovi a ten sa stal vlastníkom celej optiky v danej obci. Šmejdi majú pripravený tablet a na občanov vyvíjajú tlak, aby okamžite elektronicky podpísali s nimi zmluvu. Snažia sa vyvolať ľuďoch strach nepravdivým tvrdením, že im zakrátko prestane fungovať internet a ak neprejdú na „ich optiku“ ako budú volať s deťmi do Anglicka? Kto so šmejdmi uzavrie zmluvu, ten má obvykle dve zmluvy na rovnaké služby a z nevedomosti sa často stáva neplatičom. Následne si musí vzniknuté nedoplatky vysporiadať. Na tieto nečestné praktiky medzičasom začali upozorňovať aj obce.

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky upozornila na podobné praktiky v minulom roku, pričom odporučila nikdy nekonať v časovom strese a neuzatvárať ihneď zmluvu. Veľmi dôležité je overiť si ústne poskytnuté informácie, ktoré sú iba nezáväzné, a oboznámiť sa so všetkými podmienkami písomnej zmluvy. Ak bude predajca pri ponúkaní služby poskytovať informácie súvisiace s vašim súčasným poskytovateľom, tak si informácie u svojho poskytovateľa overte. Aj v prípade, že by vás konkurenčná ponuka zaujala, oplatí sa osloviť svojho poskytovateľa, či vie zabezpečiť službu s lepšími parametrami, ako vám práve ponúkla konkurencia. V mnohých prípadoch vám vyhovieť bude vedieť.

Dobrou správou je, že v prípade, ak niekto uzatvoril zmluvu s obchodným zástupcom operátora podomovým spôsobom (napr. doma alebo v práci) a nie v priestoroch operátora, tak v prípade, že si to rozmyslí, má podľa zákona možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez sankcií, teda bez zmluvnej pokuty.

Značky: