Určite aj vás zaujíma, čo sa vlastne stane s vyradeným elektrickým spotrebičom, keď ho odovzdáte na ekologické spracovanie.

Táto téma nás zaujíma podrobne, a preto sme zašli sme priamo k jednému z najväčších spracovateľov elektro-odpadu na Slovensku, do firmy Elektro Recycling v Slovenskej Ľupci. Zároveň sme o tom, čo sme videli informovali na v relácii Teleráno na Markíza TV.

Elektro Recycling je jedným z miest, kam putuje odpad, ktorý v rámci svojej činnosti vyzbierajú také firmy ako je napr. SEWA. Tu sa tieto staré zariadenia finálne recyklujú a väčšina výsledného materiálu sa znova používa na výrobu ďalších zariadení. V tejto firme končí napr. väčšina chladničiek zo slovenského trhu, ale aj televízory, výpočtová technika a pod. Pri recyklácii vznikajú aj nebezpečné látky, ktoré v tomto prípade dokážu bezpečne spracovať.

Spracovanie chladničiek

Pri recyklácii chladničiek sa z nich najprv odsaje tekuté chladivo a následne sa chladnička zomelie. Zo vzniknutej zmesi sa odsáva ostávajú časť chladiva (to je až 2/3 celkového objemu).

Pri konkrétnom spracovaní sa ako prvý od chladničky „odstriháva“ kompresor. Takto pripravené časti chladničky postupujú do drviaceho zariadenia, kde sa v ochrannej atmosfére dusíka chladnička pomelie. Takto sa zamedzí prenikajú nebezpečného freónu do vonkajšej atmosféry. Samotný drviaci proces jednej chladničky trvá 3 minúty, za každých 5 minút prejde cez recyklačnú linku 10 až 15 chladničiek podľa ich veľkosti. Následne sa rozdrvený materiál separuje na plastové a kovové časti. Neskôr sa tento odpad ešte jemnejšie dotrieďuje, z farebných kovov takto vzniká čistý hliník a čistá meď. Vzniknutá polyuretánový prach sa následne briketuje alebo sa priamo plní do vriec.

Linka na spracovanie chladničiek

Spracovanie svetelných zdrojov

Videli sme aj linku na spracovanie svetelných zdrojov, kde sa recyklujú napr. žiarivky. Svetelné zdroje sa tu drvia, odseparuje sa kovová časť, ktorá sa neskôr spracováva. Vzniká tak sklená časť a tiež nebezpečný luminofor. Táto nebezpečná časť sa zachytáva a uskladňuje v nádržiach. Môže sa následne destilovať, pričom výstupom je čistá ortuť.

Spracovanie svetelných zdrojov ako sú napr. žiarivky

Spracovanie zariadení pre výpočtovú techniku

Pri našej návšteve sme ďalej postupovali k linke na spracovanie ostatných látok vrátane nebezpečných. Ide napr. o počítače, notebooky, tlačiarne a pod. Najprv sa vykonáva drvenie zariadení v reťazovom mlyne, kde sa oddeľujú železné látky od ostatných a nasleduje mletie materiálu v kladivom mlyne. Pomocou fyzikálnych procesov (vzduchom, elektrinou alebo vibráciami), sa oddeľujú kovové frakcie od plastovej a následne prebieha aj oddelenie ľahkých a ťažkých kovových častí (napr. meď).

Po tomto procese prebieha spracovanie plastových látok hlavne na báze styrénov pomocou tzv. suchej cesty. Od plastových sa tu oddeľujú kovové časti, jemné vláka a pod. Vytriedená plastová časť postupuje do tzv. slaných roztokov. V takomto roztoku určité časti platov plávajú a iné sa ponoria. V slanom roztoku sa takto samostatne oddelí polypropylén/polyethylén a styrény na báze ABS a PS.

Linka na spracovanie plastov

Spracovanie skloviny

Pozreli sme si aj linku na spracovanie skloviny z katódových trubíc CRT monitorov alebo televízorov. Takéto zariadenia stále do tohto závodu prichádzajú, hoci ich výroba už dávno skončila. Sklo sa pritom omieľa a odstraňuje sa z neho elektroluminiscenčná vrstva. Vo firme Elektro Recykcling dokážu takto vzniknú sklovinu oddeľovať aj podľa veľkosti.

Linka na spracovanie skloviny

Spracovanie káblov

V linke na spracovanie káblov sa káble drvia, oddeľuje sa medená kovová časť a plastová drť. Používa sa na to vysokootáčkový kladivový mlyn, v ktorom sa dajú spracovávať aj neosadené dosky plošných spojov.

Ako ochrániť životné prostredie?

Ak teda chcete, aby ste čo najviac ochránili životné prostredie, odovzdajte váš vyslúžilý spotrebič na ekologické spracovanie napr. do zberného dvoru. V prípade firiem, škôl či inštitúcii dokáže spoločnosť SEWA bezplatne odviesť takýto odpad na ekologické spracovanie. Stačí sa len ozvať.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.