Nové technológie pre vývojárov umožnia vytvárať inteligentné a produktívne riešenia.

Konferencia Microsoft Build 2019 je zameraná primárne na vývojárov a tomu zodpovedajú aj novinky, ktoré Microsoft predstavil. Niekoľko oznámení sa priamo dotýka aj bežných používateľov, ako sú napr. vylepšenia prehliadača Edge alebo funkcia Windows Terminal.

Daným novinkám sa venujeme v samostatných článkoch, v tomto článku prinášame komplexný sumár dôležitých oznámení.

Konferencia Build 2019 priniesla novinky, ktoré majú umožniť vývojárom vyvíjať inteligentné aplikácie na platforme Microsoft 365:

 • Microsoft Graph data connect – je služba, ktorá pomáha organizáciám dať bezpečne dokopy dáta o produktivite z Microsoft Graph s dátami z vlastného podnikania s využitím Azure Data Factory. Teraz je všeobecne dostupná ako aplikácia v rámci Workplace Analytics a ako samostatné SKU.
 • Fluid Framework – je technológia umožňujúca vývojárom ponúkať nové možnosti editovania a interakcie s dokumentmi na webe. Ide o webovú platformu, ktorá umožňuje súčasnú editáciu dokumentov viacerými užívateľmi s rýchlosťou a škálovateľnosťou, ktorá doteraz nebola dostupná. Zároveň táto technológia poskytuje nový model dokumentov, ktorý umožňuje rozložiť obsah na jednotlivé bloky. Tie možno používať v aplikáciách a následne opäť skladať do nových typov dokumentov. Fluid Framework tak otvára priestor pre ďalšie využívanie inteligentných asistentov súčasne po boku ľudí na preklady textu, úpravy dokumentov, kontrolu zhody s predpismi v dokumentoch. Vývojárom by mala byť k dispozícii v nasledujúcich mesiacoch ako softvérová sada pre vývojárov (SDK).
 • Novinky v novej verzii Microsoft Edge reagujú na základné výzvy týkajúce sa súčasných vyhľadávačov, najmä:

o IE mode – v reakcii na skutočnosť, že 60% organizácií využíva viac prehliadačov, nový IE mode začleňuje Internet Explorer priamo do nového prehliadača Microsoft Edge prostredníctvom záložky. To umožňuje využívať pôvodné aplikácie využívajúce Internet Explorer v prostredí moderného prehliadača.

o Nástroje ochrany súkromia – dodatočné nástroje kontroly ochrany súkromia umožňujú zákazníkom zvoliť si z 3 úrovní ochrany súkromia v Microsoft Edge. Podľa voľby zákazníka potom Microsoft Edge upraví, ako ho môžu tretie strany sledovať na webe.

o Collections – reaguje na pocit užívateľov zahltených informáciami z internetu; umožňuje v súvislosti s integráciou Office efektívnejšie zbierať, organizovať, zdieľať a exportovať obsah. Tieto a ďalšie funkcie budú postupne uvoľňované s blížiacim sa uvedením novej verzie prehliadača Microsoft Edge.

 • Microsoft predstavil svoju víziu budúcnosti inteligentných asistentov. Tento nový prístup sa sústredí na budovanie výkonných konverzačných rozhraní, ktoré budú využívať dáta a strojové učenie namiesto dnes používaných pravidiel, podmienok a kódu. Predstavujeme svet, kde každá organizácia bude mať svojho asistenta, tak ako dnes má svoje webové stránky. Technológia bude začlenená do konverzačných nástrojov Microsoftu vrátane Cortany a vývojárom bude k dispozícii prostredníctvom nástrojov Microsoft Bot Framework a Azure Bot Service. 

Azure: nový rad AI technológií

Microsoft predstavil aj nový rad Azure AI technológií, ktorých cieľom je pomôcť vývojárom a dátovým vedcom využiť umelú inteligenciu vo svojich riešeniach:

 • Azure kognitívne služby umožňujú aplikáciám vidieť, počuť, odpovedať, prekladať, uvažovať a ďalšie. Microsoft uvádza novú kategóriu kognitívnych služieb nazvanú ,,Decision“, ktorá užívateľom prináša špecifické odporúčania pre informovanejšie a efektívnejšiemu rozhodovanie. Táto kategória zahŕňa Content Moderator (tzv. moderátora obsahu), nedávno uvedený Anomaly Detector (tzv. detektor anomálií) a novú službu Personalizer využívajúcu posilnené učenie k poskytovaniu špecifických odporúčaní užívateľom tak, aby sa dokázali rýchlo a informovane rozhodnúť.
 • Microsoft prináša umelú inteligenciu do Azure Search spolu s verejným uvedením služby kognitívneho vyhľadávania, ktorá zákazníkom umožňuje použiť algoritmus kognitívnych služieb na získanie pohľadu do štruktúrovaného aj neštruktúrovaného obsahu. Navyše v preview režime bude uvedená nová služba, ktorá vývojárom umožní ukladať výstupy z AI služieb získané z kognitívneho vyhľadávania a využívať ich na zabezpečenie užívateľskej skúsenosti postavenej na báze bohatých znalostí s využitím Power BI vizualizácií alebo modelov strojového učenia.

Nové inovácie v Azure Machine Learning zjednodušia proces vytvárania, trénovania a nasadenia modelov strojového učenia:

 • Automated ML advancements a intuitívne užívateľské rozhranie uľahčujú vývoj vysoko kvalitných modelov.
 • Visual machine learning interface umožňuje tvorbu a nasadenie modelov bez potreby kódovania s využitím drag-and-drop.

Microsoft prináša aj nové produkty a riešenia, ktoré ďalej rozširujú možnosti inteligentného rozhrania (tzv. Edge computing):

 • Azure SQL Database Edge na podporu výpočtových potrieb na koncových zariadeniach v rámci tzv. Edge computing. SQL engine optimalizovaný na nižší výpočtovej potreby so zabudovanou umelou inteligenciou kombinuje streamovanie dát s in-database strojovým učením a s využitím služieb graph pre zabezpečenie inteligentných služieb na koncových zariadeniach. Pretože Azure SQL Database Edge zdieľa rovnakú programovacie vrstvu so SQL Serverom, vývojári môžu jednoducho preniesť aplikácie na koncové zariadenie, bez toho aby sa museli učiť nové nástroje alebo jazyk. Zároveň umožňuje konzistentnú programovaciu skúsenosť.
 • IoT Plug and Play je nový otvorený modelovací jazyk na hladké pripojenie zariadení IoT do cloudu; umožňuje vývojárom vysporiadať sa s jednou z najväčších výziev – so škálovaným nasadením IoT riešení. V minulosti musel byť softvér napísaný priamo pre zapojené zariadenia, čo obmedzovalo škálované nasadenie internetu vecí. IoT Plug and Play ponúkne zákazníkom celý ekosystém partnerských certifikovaných zariadení, ktoré sa môžu rýchlo pripojiť.

Microsoft zdvojnásobil svoje investície do riešení určených pre vývojárov blockchain:

 • Azure Blockchain Service zjednodušuje vytváranie, manažment a riadenie consortium blockchain sietí a umožňuje užívateľom zamerať sa na nasadenie workflow pravidiel a na vývoj aplikácií. Azure Blockchain Service zabezpečuje nasadenie plne riadenej consortium siete a ponúka riešenie bežných správcovských úloh, ako je pridávanie nových členov, vydávanie oprávnenia a overovanie užívateľských aplikácií.
 • Ethereum platforma Quorum od J.P.Morgan ako prvá využíva Azure Blockchain Service, čo umožňuje zákazníkom Microsoftu a J.P.Morgan nasadzovať a riadiť blockchainové siete v cloude.

Nové opensourcové technológie a nástroje pre vývojárov na vytváranie inteligentných aplikácií od cloudových až po aplikácie na zariadeniach na rozhraní zahŕňajú:

 • Kubernetes Event-driven AutoScaling (KEDA) je opensourcový komponent, ktorý podporuje nasadenie serverless event-driven kontajnerov na Kubernetes, vytvorený v spolupráci s Red Hat. Teraz Keda predstavuje novú možnosť hostingu pre Azure Functions, ktoré môžu byť nasadené ako kontajner v Kubernetes klastroch, prináša aj Azure Functions programovací model a škálovací ovládač do akejkoľvek implementácie Kubernetes v cloude aj on-premises s OpenShiftem.
 • Quantum je nové rozhranie pre vývojárov. Microsoft vytvoril Q# najmä pre kvantové programovanie a priniesol ľahko prístupný, vysoko kvalitný programovací jazyk s natívnym systémom pre qubitmi, operátorov a ďalšie abstrakcie. Na BUILD Microsoft otvára zdroje Q# kompilátorov a simulátorov, aby rozšíril rady komunity Q# vývojárov a otvoril nové príležitosti pre partnerov a start-upy.
 • Vývojári trávia väčšinu svojho času prepínaním medzi aplikáciami, službami a nástrojmi. Pre zjednodušenie Microsoft sprístupnil najčastejšie využívaný firemný systém pre identitu Azure Active Directory (Azure AD) v GitHub. To umožňuje firemným zákazníkom GitHubu získať výhody Azure AD v oblasti manažmentu, zabezpečení identity a synchronizácií účtov naprieč systémami. Vývojári môžu tiež teraz použiť svoj aktuálny GitHub účet vrátane Azure Portal a Azure DevOps, aby sa prihlásili do Azure. Táto aktualizácia umožňuje vývojárom GitHub prejsť z úložiska k nasadeniu riešenia len s ich účtom z GitHub.

Zdroj: Microsoft

Prečítajte si aj:

Windows Terminal pre verejnosť už v lete