Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najvyššia možná bezpečnosť automobilov má pre spoločnosť ŠKODA AUTO tradične vysokú prioritu. Prvý zdokumentovaný crash test (nárazový test) na území vtedajšieho Československa prebehol s modelom ŠKODA 100 L pred 50 rokmi v pražskej Ruzyni.

V súčasnosti ŠKODA AUTO na svojom testovacom polygóne v Úhelnici prevádzkuje vysoko moderné crashové laboratórium, ktoré bolo v roku 2020 komplexne modernizované. Odborný časopis Automotive Testing Technology International ho dokonca vyhlásil za najlepšie nárazové laboratórium roku 2020. Výsledky v nárazových testoch Euro NCAP a Global NCAP sú dôkazom úspechu českej automobilky v tejto oblasti. Všetkých 15 modelov ŠKODA uvedených na trh v období od roku 2008 získalo najvyššie päťhviezdičkové hodnotenie. V roku 2021 boli aktuálne modely FABIA a ENYAQ iV vyhlásené za najbezpečnejšie vozidlá vo svojich triedach.

Johannes Neft, člen predstavenstva ŠKODA AUTO za oblasť technického vývoja, hovorí: „V spoločnosti ŠKODA AUTO využívame všetko naše dostupné know-how v oblasti technického vývoja na dôsledné zvyšovanie aktívnej a pasívnej bezpečnosti našich vozidiel. Napríklad naše základné modely už ponúkajú mnoho asistenčných systémov, ktoré sú inak k dispozícii len vo vozidlách vyšších tried. Naše moderné crashové laboratórium na testovacom polygóne v Úhelnici zároveň ponúka optimálne podmienky pre komplexné testovanie bezpečnosti našich modelov. To nám umožňuje začleniť získané poznatky do vývoja vozidla už vo veľmi včasnej fáze. Veľkým úspechom je skutočnosť, že všetkých 15 modelových radov značky ŠKODA testovaných od roku 2008 dostalo v nárazovom teste Euro NCAP a v teste Global NCAP najvyššie päťhviezdičkové hodnotenie.“

Nepretržitá práca zabezpečuje optimálnu aktívnu a pasívnu bezpečnosť

Pre zabezpečenie čo najlepších testovacích podmienok ŠKODA AUTO znovu rozšírila svoje najmodernejšie crashové laboratórium v skúšobni testovacieho polygónu v Úhelnici pri Mladej Boleslavi. Crash testy sa však na území dnešnej Českej republiky realizujú už 50 rokov. Po prvom zdokumentovanom crash teste v máji 1972 s vozidlom ŠKODA 100 L boli následne špecializovanými pracovníkmi vytvorené podmienky pre ďalšie nárazové skúšky.

Bezpečnostná výbava aktuálnych modelov ŠKODA

Aktívna bezpečnosť vďaka moderným asistenčným systémom

Aktuálne modely ŠKODA dnes ponúkajú rozsiahlu bezpečnostnú výbavu a niektoré sú štandardne vybavené systémom Front Assist s prediktívnou ochranou chodcov a cyklistov a Asistentom udržiavania jazdného pruhu (Lane Assist). Front Assist pred hroziacou zrážkou varuje vizuálne, akusticky a jemným brzdením, pričom v prípade núdze automaticky zabrzdí vozidlo – toto platí aj pri hroziacej zrážke s chodcami alebo cyklistami. Asistent udržiavania jazdného pruhu (Lane Assist) slúži k udržaniu vozidla uprostred jazdného pruhu a v prípade potreby zabráni neúmyselnému vybočeniu do strán. Rozpoznať dokáže aj krajnicu vozovky alebo dočasné vodorovné dopravné značenie. Súčasťou štandardnej výbavy sú aj elektronické systémy zabezpečujúce lepšiu trakciu (ASR, ESP, XDS) a kratšiu brzdnú dráhu (ABS). Multikolízna brzda v prípade nehody zabraňuje následným kolíziám.

Rozsiahla bezpečnostná výbava pre všetky modelové rady

Pre všetky aktuálne modelové rady značky ŠKODA sú na prianie k dispozícii ďalšie inovatívne asistenčné systémy, z ktorých niektoré boli ešte pred niekoľkými rokmi vyhradené automobilom vyšších tried. Ide napríklad o Travel Assist, ktorých rozsah sa líši v závislosti od modelu. Súčasťou týchto asistentov je Adaptívny tempomat (ACC). V niektorých modeloch je k dispozícii aj Prediktívny tempomat, ktorý okrem údajov z kamery v čelnom skle spracováva aj dáta z navigačného systému a v prípade potreby včas reaguje na rýchlostné limity alebo zákruty. Súčasťou systému môže byť aj Adaptívne vedenie v jazdnom pruhu (Lane Assist+), ktoré rozpoznáva práce na ceste a všetky značenia jazdných pruhov. Najvyššia verzia Travel Assistu je k dispozícii pre modely OCTAVIA a ENYAQ iV. Súčasťou tejto verzie je Núdzový asistent a nová funkcia Asistent pre predbiehanie, ktorá uľahčuje predbiehanie. Jej základom je Stráženie mŕtveho uhla (Side Assist), ktoré rozpoznáva vozidlá blížiace sa zozadu až do vzdialenosti 70 metrov. V modelových radoch OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SUPERB a ENYAQ iV je na prianie alebo ako súčasť štandardnej výbavy k dispozícii Proaktívna ochrana cestujúcich. V prípade hroziaceho nárazu alebo prevrátenia vozidla systém automaticky predopne bezpečnostné pásy, privrie okná a zapne výstražné svetlá. Pre modely OCTAVIA a ENYAQ iV sú k dispozícii aj Antikolízny asistent, Asistent pri odbočovaní a funkcia Varovania pri vystupovaní z vozidla. Parkovací asistent (Park Pilot), ktorý je dostupný na prianie, pri niektorých modeloch ponúka aj funkciu natrénovaného parkovania. Vodič najskôr vykoná prvý parkovací manéver na často používané parkovacie miesto sám, a to napríklad na úzkom a kľukatom vjazde k domu. Systém si celú trasu uloží do pamäte, aby mohol vozidlo nabudúce podľa toho na parkovacie miesto naviesť celkom automaticky.

Pokročilá technológia osvetlenie vozidla pre optimálnu viditeľnosť za všetkých okolností

Všetky súčasné modely ŠKODA môžu byť vybavené jasnými, rýchlo reagujúcimi a zároveň úspornými LED svetlometmi. LED technológiu sčasti využívajú aj zadné svetlá. FULL LED MATRIX  predné svetlomety, ktoré sú k dispozícii pre modely KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA a ENYAQ iV, sú dodávané na prianie alebo v závislosti od daného výbavového stupňa aj ako súčasť štandardnej výbavy. Nezávisle ovládané LED diódy vytvárajú svetelný kužeľ, ktorý sa skladá z niekoľkých samostatne zapínateľných a vypínateľných segmentov. To umožňuje mať neustále rozsvietené diaľkové svetlá bez toho, aby boli ostatní vodiči oslnení. Keď kamera v čelnom skle rozpozná vozidlá, ale aj osoby a objekty s reflexnými prvkami, inteligentné svetlá automaticky zabezpečia, aby neprišlo k ich oslneniu.

Pasívna bezpečnosť s až desiatimi airbagmi a upevňovacími prvkami ISOFIX a TopTether

Všetky modely ŠKODA sú vybavené minimálne šiestimi airbagmi. Súčasťou štandardnej výbavy sú airbagy šoféra a spolujazdca, bočné airbagy vpredu a dva hlavové airbagy, ktoré pokrývajú plochu bočných skiel tak v prvom, ako aj v druhom rade sedadiel. Dva zadné bočné airbagy sú ponúkané na prianie. Vďaka dodatočnému stredovému airbagu medzi prednými sedadlami, ktorý v prípade dopravnej nehody zabráni vzájomnému stretu šoféra a spolujazdca, je rodina ENYAQ iV vybavená až deviatimi airbagmi. Modelový rad OCTAVIA, ktorý ponúka aj štandardne dodávaný kolenný airbag, disponuje dokonca desiatimi airbagmi. Pre bezpečné upevnenie autosedačiek sú všetky modely ŠKODA vybavené úchytmi ISOFIX a tretím kotvovým bodom TopTether umiestneným na vonkajších zadných sedadlách. Modely FABIA štvrtej generácie, SCALA, KAMIQ, OCTAVIA a ENYAQ iV sú štandardne vybavené dodatočnými úchytmi ISOFIX a TopTether aj na sedadle spolujazdca. Pre modelové rady KAROQ, KODIAQ a SUPERB sú úchyty ISOFIX na sedadle spolujazdca k dispozícii na prianie.

Moderná karoséria s vysokou torznou tuhosťou a schopnosťou pohlcovať energiu

Pri vývoji svojich vozidiel sa ŠKODA AUTO vždy snaží dosiahnuť vysokú torznú tuhosť karosérie a súčasne zabezpečiť, aby bola karoséria schopná pohlcovať veľké množstvo nárazovej energie, o ktorej absorbovanie sa starajú vhodne navrhnuté deformačné zóny. Cieľom je udržať v prípade nehody stabilný vnútorný priestor tak, aby boli cestujúci čo najlepšie chránení. Vysoká torzná tuhosť karosérie zároveň prináša lepšie jazdné vlastnosti, pretože karoséria sa v zákrutách nestáča a kolesá zostávajú vždy v požadovanej polohe voči vozovke. ŠKODA AUTO vo svojich modeloch čoraz častejšie používa diely z vysokopevnostnej a za tepla tvárnenej vysokopevnostnej ocele. Tieto prvky sú použité hlavne v oblasti A a B stĺpikov, ako aj na priečke oddeľujúcej motorový priestor od priestoru pre cestujúcich a tunelu prevodovky. Napríklad pri štvrtej generácii modelu FABIA sa podiel troch najpevnejších druhov ocele – pokročilej vysokopevnostnej ocele, ultra vysokopevnostnej ocele a za tepla tvárnenej vysokopevnostnej ocele – v porovnaní s predchádzajúcim modelom zvýšil z 15 na 40 %. Až takmer 80 percent súčiastok karosérie automobilu FABIA využíva vysokopevnostnú oceľ a v interakcii s ostatnými časťami karosérie ponúka ideálny pomer tuhosti.

Optimálna ochrana chodcov

Ďalším dôležitým aspektom vývoja vozidiel v spoločnosti ŠKODA AUTO je čo najlepšia ochrana ostatných účastníkov cestnej premávky, hlavne chodcov a cyklistov. K tomu napomáhajú inteligentné asistenčné systémy a špeciálne konštrukčné prvky karosérie. Už vo fáze vývoja nového modelu ŠKODA sa vykonáva viac ako 200 rôznych testov ochrany chodcov. Medzi nich patria napríklad povinné tzv. testy impaktorov, ktoré simulujú náraz predmetu ako stehennej časti tela do kapoty či dolnej končatiny do predného nárazníka, a okrem toho hlavové nárazové testy dospelých a detí zamerané na kontakt s kapotou alebo čelným sklom. Aby boli chodci v prípade nárazu čo najviac chránení, musí byť v konštrukcii karosérie zabezpečený dostatočný priestor medzi jednotlivými súčiastkami ako motor, tlmiče, záves kapoty, zámok kapoty a hnací mechanizmus stieračov čelného skla. Kapota brzdí náraz cielenou deformáciou a v prednej časti nemá žiadne ostré hrany alebo tvrdé plochy, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. Ochranu osôb zvyšuje aj materiál pohlcujúci energiu umiestnený pred oceľovou výstuhou predného nárazníka. Asistenčné systémy ako Front Assist s prediktívnou ochranou chodcov a cyklistov či Antikolízny asistent pomáhajú zabrániť nehodám s chodcami alebo cyklistami. Keď vodič volantom naznačí úhybný manéver, Antikolízny asistent mu cielenými zásahmi do riadenia pomôže prekážku obísť a predísť tak nehode. Funkcia Varovanie (Exit Warning) pri vystupovaní z vozidla po otvorení dverí upozorní cestujúcich v tom prípade, keď sa zozadu blíži iné vozidlo alebo cyklista.

Špeciálna ochrana batérie elektrických vozidiel

Vysokonapäťové batérie vozidiel s elektrickým pohonom, ako sú ŠKODA ENYAQ iV alebo OCTAVIA iV, sú konštruované tak, aby boli odolné proti nárazom a špeciálne chránené proti elektrickému preťaženiu. Batéria je inštalovaná v podlahe vozidla. Samotné moduly sú uzatvorené v stabilnom vodotesnom kryte, ktorý odolá aj prudkému nárazu. Konštruktéri spoločnosti ŠKODA AUTO venujú zvláštnu pozornosť tomu, aby neprichádzalo k preťažovaniu akumulátora. Dômyselná bezpečnostná technológia s ochrannými relé a rozsiahlou senzorovou technikou sa starajú o to, že možnosť elektrického alebo tepelného preťaženia je minimálna. Neustále sa sleduje teplota, stav nabitia a ďalšie parametre. Okrem toho je vysokonapäťový systém navrhnutý ako inherentne bezpečný. V prípade poruchy alebo nehody sa elektrické komponenty počas niekoľkých milisekúnd odpoja od batérie, takže na nich nepôsobí žiadne napätie. Nezávislé testy, z ktorých niektoré presahujú zákonné požiadavky, preukázali, že dobre chránené akumulátory zostali nepoškodené aj pri deformácii karosérie a že integrovaný odpájací systém fungoval v prípade nárazu vo všetkých situáciách bezpečne a spoľahlivo.

Značky: