Zaujíma ťa analytika, marketing alebo data science? Máš chuť spoznať inšpiratívnych ľudí a diskutovať o problémoch a výzvach z týchto oblastí? Ak áno, rozhodne na MeasureCampe nemôžeš chýbať! MeasureCamp je neformálna konferencia, ktorá sa teší uvoľnenej atmosfére a navyše je úplne zadarmo. Cieľom je podporiť networking, výmenu myšlienok a názorov účasťou na krátkych prednáškach či diskusiách, ktoré sú pripravené samotnými účastníkmi priamo na mieste eventu.

MeasureCamp Bratislava III.

Po dvoch úspešných ročníkoch tohto eventu sa nevieme dočkať ďalšieho stretnutia s nadšencami z Bratislavy a celého sveta. Tretí ročník sa uskutoční v sobotu 24. marca v priestoroch FIIT STU.

Data Science na MeasureCampe po prvýkrát práve na Slovensku

Inovácia je kľúčom k úspechu, a tak sme sa rozhodli v tomto ročníku MeasureCamp vylepšiť. Najväčšou zmenou je vyčlenenie série prednášok špeciálne na horúcu tému data science. Na rozdiel o minulých ročníkov, kde boli hlavnými témami digitálna analytika či marketing, si tento rok prídu na svoje aj fanúškovia machine learningu či štatistiky.

Druhou novinkou je deň plný odborných workshopov vedený expertmi z oblastí digitálnej analytiky a data science. Workshopy sú skvelou príležitosťou na zlepšenie svojich schopností pomocou riešení konkrétnych úloh z praxe. Workshopy sa konajú v piatok, v menších skupinách, každý trvá 3 hodiny a pokrývajú témy ako Machine Learning, Google Tag Manager, stratégie digitálneho marketingu či prácu s BigQuery. Viac info o workshopoch na http://bratislava.measurecamp.org/workshops/.

Čím je MeasureCamp výnimočný?

MeasureCamp je nezabudnuteľný. Preto máme vždy skvelé jedlo, vrátane raňajok, obeda a popoludňajších sladkých pochutín. Po skončení podujatia je aj After party, kde je priestor na diskusiu o udalostiach dňa. Každý účastník dostane MeasureCamp tričko s logami sponzorov. Tričká sú jeden z kľúčových suvenírov a tak trochu zberateľskou rekvizitou.

Značky: