Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ešte pred šiestimi rokmi tento trh neexistoval a dnes v rámci Európskej únie výrazným spôsobom šetrí výdavky za nákup softvéru.

Slovensko nie je výnimkou. Komerčný sektor, ale aj tuzemská štátna správa prichádzajú na to, že s výraznou zľavou môže úplne legálne nadobudnúť licencie k operačným systémom, kancelárskym balíkom, serverovým produktom a ďalšiemu softvéru. Trh s druhotnými licenciami firmám ušetrí až 70 % výdavkov za nákup softvéru.

Nový trh sa začal formovať v roku 2012 na základe nariadenia Súdneho dvora Európskej únie (predtým Európskeho súdneho dvora). Ten rozhodol, že druhotná licencia softvéru je bežná legálna licencia, ktorá už niekedy mohla byť použitá, alebo bola súčasťou hardvéru, s ktorým používaná nie je. Obchodovanie s takýmto softvérom sa však riadi striktnými pravidlami, ako ich stanovil Súdny dvor Európskej únie (SDEU). „Nákup a predaj softvérových licencií nie je žiadny výmysel, podpultový predaj či vyšpekulovaný podnikateľský ťah. Mnoho zakúpených licencií zostáva nevyužitých, čo je škoda,“ vysvetľuje Marián Kobzík, CEO zo spoločnosti SoftwarePro, a dodáva: „Zároveň, ak sa firma rozhodne, že softvér nepotrebuje, má právo ho ďalej predať, pretože sa kúpou stal jej majetkom. Žiadny výrobca takému predaju podľa SDEU nemôže brániť.“ SoftwarePro navyše upozorňuje, že všetky multilicencie ponúkané k druhotnému predaju musia pochádzať výhradne z krajín Európskej únie, čo sa nie vždy na tuzemskom trhu deje. „Stanoveného nariadenia sa držíme a medzi subjektami obchodujúcimi s druhotnými licenciami sme aktuálne jediní, ktorí dodávajú druhotné licencie do štátnej správy a súčasne uskutočňujeme ich výkup, zahŕňajúci kompletnú dokumentáciu histórie licencií,“ zdôrazňuje Kobzík.

Predaj a výkup licencií rastie o desiatky percent

Tento druh biznisu má pôvod v Nemecku, kde podľa posledných zverejnených informácií z prieskumu najväčšieho predajcu, spoločnosti UsedSoft, trh s druhotnými softvérovými licenciami dosahuje ročný obrat viac ako 90 miliónov Eur. Ročne pritom rastie o desiatky percent. Podľa vzoru západných krajín aj Slovenská republika začína vo výdajoch za softvér šetriť. „Predaj a spätný výkup druhotných multilicencií prináša z hľadiska správy a jednoduchosti nasadenia nesporné výhody pre zákazníkov s väčším počtom pracovných staníc. Tento užitočný spôsob šetrí desiatky percent vo výdavkoch na softvér, čo v absolútnych číslach predstavuje desaťtisíce Eur. Naša spoločnosť tiež vyniká rozsahom portfólia a dostupností ponúkaných druhotných licencií. Dá sa povedať, že dokážeme dodať všetky obvykle dopytované licencie, čo predstavuje zhruba 90 % produktového portfólia výrobcu,“ vyčísluje Marián Kobzík. Samotný Microsoft vo svojich oficiálnych vyjadreniach pripúšťa, že tento druh predaja softvéru je za predpokladu dodržania pravidiel určených SDEU prípustný. Dokonca mu to výrazne napomáha pri snahe o digitálnu transformáciu zákazníkov do čím ďalej tým populárnejšieho modelu predplatného a cloudových služieb.

Druhotné licencie majú rovnaké výhody a podporu od výrobcu

Vzhľadom na vyvíjajúce sa trendy na trhu so softvérovými licenciami a predovšetkým postojom softvérových výrobcov k cenotvorbe začína byť druhotný softvér cenovo zaujímavý aj pre sektor štátnej správy. „Z už uzavretých obchodov dokázali štátne inštitúcie nákupom druhotných softvérových multilicencií ušetriť od 10 % do 49 %, v závislosti na produkte a aktuálnej trhovej cene,“ upresňuje Marián Kobzík zo SoftwarePro.

Ešte lepšie je na tom komerčný sektor, kde je možné získať oveľa vyššiu úsporu. Napríklad Kardiocentrum Nitra takto ušetrilo pri nákupe kancelárskych balíkov MS Office a serverových produktov až 40% nákladov. „Táto výhodná možnosť  nákupu softvérového vybavenia nás veľmi zaujala. Zakúpené druhotné softvérové licencie majú všetky výhody nových licencií a tiež podporu výrobcu. Najväčším pozitívom tohto nákupu je však vysoká úspora financií, ktoré môžeme investovať napríklad do technického vybavenia. Tiež nás zaujala možnosť spätného výkupu nadbytočného softvéru, ktorú zvažujeme do budúcna využiť,“ vyjadril sa Ing. Stanislav Greguš, IT administrátor z Kardiocentra Nitra.

Najvyššiu úsporu dokážu firmy vygenerovať práve spojením nákupu a výkupu starších nepoužívaných licencií. Prosperujúce, ale aj novo vznikajúce firmy či start-upy rastú, vyvíjajú sa, a tak musia riešiť aj otázky spojené so softvérovým vybavením. „V takejto firme zrealizujeme softvérový audit, v rámci ktorého vyčíslime, za koľko od spoločnosti licencie vykúpime. Následne pripravíme ponuku nákupu druhotných softvérových licencií v novšej verzii a v nej zohľadníme túto premennú,“ vysvetľuje Marián Kobzík. Týmto spôsobom môžu firmy ušetriť až 70 % výdavkov za nákup nového softvéru a získajú ďalšie voľné finančné prostriedky. „Tento druh nákupu softvéru je v tuzemsku čím ďalej tým populárnejší a všetci si uvedomujú, že tu existujú možnosti, ako softvér výhodnejšie nakupovať a naopak znovu odpredávať špecializovaným predajcom,“ dodáva Kobzík.

Značky: