Zariadenie Zyxel Multy X je trojpásmový WiFi systém AC3000 typu mesh, ktorý by mal zabezpečiť spoľahlivé pokrytie celej domácnosti Wi-Fi signálom. Umožňuje rýchle nastavenie a riadenie WiFi siete pomocou aplikácie pre inteligentné telefóny. Prostredníctvom aplikácie môžu používatelia aktivovať a riadiť celú sériu funkcií, ako napr. rodičovský zámok, sieť pre hostí, hlasové ovládanie Alexa a ďalšie.

Pre spoľahlivé pokrytie celej domácnosti vrátane všetkých doposiaľ hluchých miest Multy X využíva WiFi sieťovú technológiu typu mesh. Uzly Multy X spoločne vytvárajú jednu sieť, ktorá domy bez ohľadu na ich veľkosť pokrýva spoľahlivou WiFi. Jednotlivé zariadenia sa potom automaticky pripájajú k najbližšiemu uzlu Multy X s najlepším signálom, čo používateľom dáva slobodu pohybu po domácnosti a umožňuje optimálny sieťový výkon bez nutnosti prepínania sietí a opakovaného nadväzovania spojenia. Na rozdiel od tradičných sietí, ktoré pre zaistenie konektivity v celej domácnosti opakujú WiFi signály medzi routermi a rozširovačmi signálu,  čím strácajú rýchlosť a šírku pásma, uzly Multy X spolupracujú ako jedna sieť, aby pripojeným zariadeniam poskytli maximálnu šírku pásma a rýchlosť.

Na rozdiel od dvojpásmových sieťových produktov typu mesh, ide o trojpásmové riešenie, ktoré tretie pásmo využíva k režijnej komunikácii medzi uzlami. Táto komunikácia dvojpásmové riešenie pripravuje o šírku pásma a znižuje celkový výkon siete.  Multy X pripojeným zariadeniam poskytuje  2,4 GHz i 5 GHz pásma.

Prostredníctvom aplikácie Multy X môžu používatelia v priebehu niekoľkých minút nastaviť svoju sieť, aktivovať aktualizácie firmwaru, WiFi dočasne sprístupniť hosťom a konkrétnym používateľom pozastaviť prístup k sieti. K dispozícii je tiež hlasové ovládanie Amazon Alexa, ktoré ďalej zjednodušuje riadenie domácejsiete Multy X. Má elegantný a nenápadný dizajn.

Cena zatiaľ nebola oznámená.

 

 

Značky: