Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group zintenzívňuje svoje aktivity v oblasti trvalej udržateľnosti a stáva sa prvým výrobcom automobilov na svete, ktorý vybaví svoje automobily pneumatikami vyrobenými s použitím certifikovaného trvalo udržateľného prírodného kaučuku a tkaniny z drevnej hmoty slúžiacej na spevnenie pneumatiky.

Spoločnosť použije pneumatiky od dodávateľa Pirelli a od augusta tohto roka ich začne montovať na modely BMW X5 xDrive45e Plug-in Hybrid (kombinovaná spotreba paliva: 1,7 – 2,2 l/100 km (WLTP), 2,1 – 1,6 l/100 km (NEDC); kombinovaná spotreba elektrickej energie: 27,7 – 24,3 kWh/100 km (WLTP), 25,2 – 23,5 kWh/100 km (NEDC); kombinované emisie CO2: 39 – 27 g/km (WLTP), 47 – 39 g/km (NEDC)). Certifikácia pestovania kaučukovníkov a komplexná dodávateľská sieť prírodného kaučuku a tkaniny sa vykonala podľa prísnych štandardov nezávislej organizácie Forest Stewardship Council (FSC).

„Ako prémiový výrobca chceme ukazovať smer v trvalej udržateľnosti a prevziať zodpovednosť,“ povedal Dr. Andreas Wendt, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG zodpovedný za obstarávanie a dodávateľskú sieť. „Od roku 2015 prispievame k zlepšovaniu pestovania prírodného kaučuku a zároveň zvyšujeme transparentnosť v dodávateľskej sieti. Týmto spôsobom pomáhame chrániť biodiverzitu a lesy a tak pôsobíme aj proti klimatickej zmene.“

Prírodný kaučuk predstavuje základný materiál pre viacero každodenných výrobkov vrátane obuvi či matracov. Viac ako 80 percent všetkého kaučuku na svete pestuje približne 6 miliónov malých farmárov. V takzvanom kaučukovo páse, ktorý sa tiahne cez tropické regióny, pracujú v rôznych podmienkach na farmách s výmerou medzi jedným až dvoma hektármi. Najväčšia výzva je teda dosiahnuť to, aby tieto milióny malých farmárov pracovali v porovnateľných a čoraz lepších podmienkach.

Absolútne najväčší podiel celosvetovo dopestovaného prírodného kaučuku smeruje do výroby pneumatík. Vysoká odolnosť a zároveň pružnosť robia z prírodného kaučuku nenahraditeľnú surovinu pri výrobe pneumatík.

Malý znak, veľký dosah.

Nezávislá organizácia FSC vyvinula v ostatných rokoch medzinárodne známy a vyhľadávaný štandard certifikácie, ktorý sa používa na prírodne akceptovateľné, sociálne výhodné a ekonomicky udržateľné pestovanie lesných porastov. Organizácia, ktorej dobre známe logo sa už používa v papierenskom a drevárskom a drevospracujúcom priemysle, upravila štandardy aj pre produkty vyrobené z prírodného kaučuku.

Nové 22-palcové pneumatiky P ZERO * sa teraz stali prvými pneumatikami na svete, ktoré získali vyhľadávaný znak FSC. Pre jeho získanie upravil výrobca Pirelli svoj závod v americkom meste Rome v štáte Georgia tak, aby dokázal produkovať pneumatiky s použitím prírodného kaučuku a drevnej hmoty, ktoré dostali certifikát FSC. Odtiaľ sa pneumatiky transportujú do závodu BMW v meste Spartanburg vzdialeného približne 370 km a následne sa montujú na model BMW X5 Plug-in Hybrid. Hviezdička * v označení znamená, že nová pneumatika spĺňa vysoké nároky spoločnosti BMW Group na výkon vrátane mimoriadne nízkych úrovní valivého odporu a hluku.

Giovanni Tronchetti Provera, senior viceprezident spoločnosti Pirelli zodpovedný za trvalú udržateľnosť a mobilitu budúcnosti, povedal: „Trvalo udržateľná mobilita sa ešte pred príchodom na cestu začína pri výbere samotných surovín. Spoločnosť Pirelli prostredníctvom prvých pneumatík na svete s certifikátom FSC opäť ukázala svoj záväzok pokračovať v plnení náročných cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti a zároveň neustále vyvíjať inovatívne materiály a zlepšovať špičkové výrobné procesy a postupy. Pokračujeme v investíciách do trvalo udržateľného rozvoja našej planéty, pričom sme si vedomí, že je to podstatné aj pre budúcnosť nášho podnikania.“

Jeremy Harrison, výkonný riaditeľ FSC International, dodal: „Nová pneumatika Pirelli s certifikátom FSC je výrazným míľnikom na ceste k ekonomickým, sociálnym a environmentálnym výhodám v celom dodávateľskom reťazci zameranom na prírodný kaučuk. Ide o obrovský krok vpred na ceste k trvalo udržateľnejším dodávkam prírodného kaučuku a zároveň pomôže zabrániť odlesňovaniu, čím následne podporí aj boj s klimatickou zmenou.“

Dlhodobý záväzok k väčšej transparentnosti a trvalej udržateľnosti v dodávateľskej sieti prírodného kaučuku.

Používanie prvých pneumatík s obsahom certifikovaných trvalo udržateľných prvkov ako prírodný kaučuk a drevná hmota spoločnosťou BMW Group je výsledkom rozsiahlych záväzkov spoločnosti v tejto oblasti. Automobilka BMW Group spojila v roku 2019 sily so známymi výrobcami pneumatík, s mimovládnymi organizáciami, výrobcami kaučuku a so zákazníkmi a vytvorili Globálnu platformu pre trvalo udržateľný prírodný kaučuk Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR). V iniciatíve sú zastúpení aj malí farmári. GPSNR sa snaží zlepšovať sociálne a spoločenské podmienky pre pestovanie prírodného kaučuku a tlačí na vyššiu mieru trvalej udržateľnosti. Zároveň vytvára opatrenia na zastavenie odlesňovania a na zvýšenie transparentnosti celého dodávateľského reťazca. Iniciatíva GPSNR má momentálne takmer 100 členov, ktorí predstavujú približne 50 percent celosvetového trhu s prírodným kaučukom.

Prostredníctvom aktivít v rámci GPSNR a úzkej spolupráce so svojimi dodávateľmi sa spoločnosť BMW Group neustále snaží zlepšovať trvalú udržateľnosť v reťazci dodávateľov prírodného kaučuku. Tieto aktivity sú čoraz intenzívnejšie a plánuje zvyšovať pomer pneumatík vyrobených z kaučuku vypestovaného trvalo udržateľnými metódami.

Spoločnosť BMW Group spolupracuje s organizáciou FSC už niekoľko rokov (Kód licencie FSC-N002012). Všetko drevo použité v modeli BMW i3, predstavenom v roku 2013, malo certifikát FSC. Rovnako sa drevo s certifikátom FSC nachádza aj v modeli BMW iX. Spoločnosti BMW Group a FSC stáli v roku 2017 aj na začiatku rozvoja štandardov FSC na pestovanie prírodného kaučuku v Thajsku.

Trvalá udržateľnosť ako neoddeliteľná súčasť všetkých aktivít súvisiacich s obstarávaním.

Nezávisle od týchto opatrení sa spoločnosť BMW Group už od roku 2014 neustále snaží intenzívne nabádať všetkých svojich priamych dodávateľov, aby dodržiavali ľudské práva, konali v zhode s rozšírenými environmentálnymi a sociálnymi štandardmi a rozvíjali systémy riadenia, ktoré podporia bezpečnosť práce ako aj ochranu životného prostredia. Súčasťou týchto iniciatív je aj ochrana lesov a biodiverzity. Tieto opatrenia sa zmluvne prenášajú aj na subdodávateľov. Oddelenia obstarávania BMW Group Purchasing sa v tejto oblasti nespolieha iba na dodržiavanie samotných zmluvných záväzkov, ale v rámci transparentného procesu zavádza aj mnoho ďalších opatrení. Na vyhodnocovanie potenciálnych dodávateľov sa ešte pred samotným procesom obstarávania používajú viaceré filtre na odstránenie potenciálnych rizík. Ďalším krokom je, že možní dodávatelia vypĺňajú podrobný dotazník zameraný na trvalo udržateľné aktivity. Vybrané lokality potom následne navštívia aj externí partneri, ktorí spolupracujú s internými znalcami. Počas trvania kontraktu potom externí partneri spolupracujú s internými znalcami aj na kontrolovaní dodržiavania zhody s požiadavkami na trvalú udržateľnosť a to prostredníctvom dotazníkov a auditov. Spoločnosť BMW Group vďaka tomu dokáže každoročne monitorovať tisícky lokalít.

Trvalo udržateľná mobilita s BMW X5 xDrive45e.

Spoločnosť uzatvorila certifikáciu vypúšťania emisií CO2 počas celého životného cyklu modelu BMW X5 xDrive45e – od získavania surovín, cez subdodávateľov, výrobu, užívanie, až po recykláciu. Pokiaľ by sa počas celej fázy užívania nabíjal elektrickou energiou z priemerného európskeho energetického mixu, dosiahol by, v porovnaní s modelom BMW X5 xDrive40i, až o 40 percent lepšie výsledky. Ak by sa nabíjal elektrinou zo zelených zdrojov, predstavovala by úspora až približne 70 percent. Na elektrickú energiu pritom zvládne dojazd do vzdialenosti 77 – 88 kilometrov (WLTP).

Značky: