Svetoznámy programovací jazyk mnohí z nás ešte zažili.

Podobne ako iné jazyky, aj tento prešiel svojím vývojom, ktorý ukázal prvú verziu v roku 1970. V skutočnosti ho spopularizovala až firma Borland, ktorá vydala svoj produkt s názvom Turbo Pascal. Pod týmto názvom sa objavil až v roku 1983 a bol dostupný pre operačné systémy DOS a CP/M. Vďaka tomu sa mohli nadšenci v oblasti programovania pustiť do vlastnej tvorby programov aj na domácich počítačoch. V tej dobe išlo o jeden z najjednoduchších a najlepšie spracovaných programovacích jazykov.

Už vtedy priniesol integrované vývojové prostredie, ktoré má vlastný editor, možnosť kompilovania kódu a prepojenia s tzv. runtime knižnicami. Výhodou tohto komplexného rozhrania bola kompilácia kódu priamo do pamäte RAM, čím sa odstránila potreba ukladať programy na diskety. To v minulosti prinieslo výrazné zvýšenie výkonu takýchto aplikácií. Jazyk si vďaka svojej jednoduchosti a rýchlosti obľúbilo veľké množstvo používateľov. Distribuoval sa prostredníctvom klasických diskiet a cena bola 49,95 USD. Odpovedala približne dnešným cenám vývojových rozhraní.

turbo-pascalZdroj: Sourceforge

Zaujímavosťou je, že Turbo Pascal 4 zaviedol dnes známe celoobrazovkové rozhranie s vysúvacími roletkami. Piata verzia prišla so štandardným modrým pozadím, ktoré v 90. rokoch používalo množstvo programovacích jazykov a nástrojov. Skutočný zlom nastal vo verzii Turbo Pascal 5, ktorá pridala objektovo orientované programovanie, a to je využívané dodnes. Okrem toho sa dali využívať triedy a dedičnosti objektov.

Turbo Pascal ako taký však spoločnosť Borland neskôr prestala vyvíjať a sústredila sa na produkt známy dodnes ako Delphi. Ten používa objektovo orientovaný Pascal, pričom jeho základy a nové prvky používajú programátori dodnes v produkte od firmy Embarcadero.

Turbo Pascal môžete používať aj dnes, keďže je dostupný ako freeware. Podobne ako pri iných starších aplikáciách potrebujete emuláciu systému DOS a využiť na to môžete aplikáciu DOSBox.

Zdroj: TechSpot

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.