Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Súkromnú vysokú školu ESMT založilo 25 nemeckých inštitúcií a podnikov
  • V minulom roku na nej študovalo 58 študentov z 23 krajín
  • Allianz ponúka štipendium vo výške viac než 50-tisíc eur

Pri príležitosti 125. výročia svojho vzniku venuje spoločnosť Allianz celkom 125 štipendií nadaným študentom z celého sveta. Až do roku 2019 bude sponzorovať ich štúdium na prestížnej berlínskej European School of Management and Technology (ESMT). S plnou alebo čiastočnou podporou od skupiny Allianz môžu uchádzači absolvovať študijné programy Master’s in Management, Executive MBA a Full-Time MBA. Uzávierky prihlášok do denných MBA programov sa blížia.

Štúdium, ktoré otvára dvere do sveta

ESMT vznikla v roku 2002, založilo ju dvadsaťpäť nadnárodných spoločností a inštitúcií vrátane skupiny Allianz. Študujú na nej talentovaní ľudia z celého sveta, pôvod nehrá žiadnu rolu ani pri udeľovaní štipendií. Škola si svojich študentov vyberá na základe výborných študijných a profesijných výsledkov. V minulom roku bolo v ročníku denného štúdia MBA päťdesiatosem ľudí až dvadsiatich troch rôznych národností. „Žiaľ, doteraz sme nemali žiadneho študenta zo Slovenska, ale dúfam, že tento rok sa to zmení,“ hovorí Ulrike Schwarzberg, PR manažérka prestížnej školy, v ktorej sa poplatok za jednotlivé študijné programy pohybuje od 25-tisíc do 57-tisíc eur.

Štipendijný fond Allianz ponúka úspešným uchádzačom financovanie jedného z troch študijných programov. Prihlásiť sa možno na dvojročné magisterské štúdium Master’s in Management, ktoré je vhodné aj pre študentov bez praxe, na jeden a pol ročný kurz Executive MBA cielený na vedúcich pracovníkov firiem a aj na ročný program Full-Time MBA. Práve teraz nastal vhodný čas prihlásiť sa na denné štúdium MBA. Základnou podmienkou úspešnosti sú minimálne tri roky praxe po ukončení vysokej školy (vrátane bakalárskeho stupňa) a preukázateľný manažérsky potenciál.

Doprajte si náskok

Dôležité je, že na rozdiel od praxe bežnej v slovenskom školstve, tento inštitút prijíma prihlášky a rozhoduje o úspešnosti uchádzačov priebežne. Hoci posledný termín podania prihlášky je 31. október 2015, škola uchádzačom odporúča hlásiť sa už v priebehu augusta, zvyšuje to totiž ich šance na úspech. Všetky informácie o podmienkach prijatia a získania štipendia od spoločnosti Allianz sú pre uchádzačov zverejnené priamo na webovej stránke ESMT https://www.esmt.org/degree-programs/allianz-scholarship-fund.

Značky: