Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Končiaci sa rok 2020 bol náročnou skúškou pre každého. Ľudia zápasili s pandémiou, nedostatkom financií či rodinnými problémami. O to viac však musia zdolávať prekážky aj rodiny s deťmi, ktoré trpia rôznymi ochoreniami. Slovanet preto aj tento rok pomohol tým, ktorí to najviac potrebovali.

Mnoho detí v našej spoločnosti trpí ťažkými diagnózami alebo sa narodili do rodín, ktoré sa nachádzajú v zložitej sociálnej situácii. Často ide o deti, ktoré nedovŕšili ani jeden rok života. Vo väčšine prípadov nevyliečiteľné ochorenia vedú k predčasným úmrtiam. Neľahký osud takýchto detí sa snažia zlepšiť detské hospicové centrá po celom Slovensku. Spoločnosť Slovanet už takmer 15 rokov finančne podporuje takéto zariadenia. V roku 2020 telekomunikačný operátor prispel z vlastného nadačného fondu sumou 6 000 eur na činnosť neziskových organizácií Plamienok v Bratislave a Svetielko pomoci v Košiciach. Podporil aj Centrum pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje v Banskej Bystrici.

Okrem nevyliečiteľne chorých detí to majú náročné tiež malí pacienti s vrodenými ochoreniami ako detská mozgová obrna a svalová dystrofia. Slovanet v roku 2020 poskytol pre 68 detí a mladých ľudí podporu vo výške 12 740 eur na zdravotné pomôcky a liečebné náklady, ktoré súvisia s ich postihnutím. Vďaka tomuto príspevku sa podarí aspoň čiastočne zmierniť ich zdravotný stav.

Napriek zložitému roku Slovanet podal pomocnú ruku tiež subjektom, ktoré sa zameriavajú na pomoc sociálne znevýhodneným osobám. Podporu vo výške 4 000 eur získal Koncept BUDDY, ktorý sa usiluje o resocializáciu detí do spoločnosti, 2 000 eur putovalo do univerzitnej škôlky pre deti zamestnancov a študentov STU pod názvom STUBAčik. Sumou 300 eur Slovanet podporil aj organizáciu podujatia OSMIDIV pre mentálne a fyzicky znevýhodnené deti, ktorého cieľom je búrať bariéry medzi zdravými a hendikepovanými deťmi.

„Počas tohto roka sme podporili dokopy 74 projektov v celkovej výške 25 040 eur. Ide o najvyššiu sumu za ostatné štyri roky, ktorá pomohla stovkám detí. Sme hrdí na to, že sa už šesť rokov môžeme kontinuálne venovať pomoci tým, ktorí patria medzi najzraniteľnejších. Od roku 2015, keď sme založili Nadačný fond Slovanet, sme podporili dokopy 378 verejnoprospešných projektov v sume 145 920 eur,“ hovorí riaditeľka marketingu spoločnosti Slovanet a členka rady Nadačného fondu Slovanet, Enikö Trupová.

Názov projektuOblasť podporyVýška podpory
Pomoc 68 deťom s postihnutím DMO a svalovou dystrofiouZdravotne a sociálne znevýhodnení občania12 740 €
Podpora detských hospicov: Plamienok BA, Svetielko pomoc KE, Svetielko nádeje BBNevyliečiteľne choré deti a ich rodiny6 000 €
PRO VIDA, program BUDDYZdravotne a sociálne znevýhodnení občania4 000 €
STUBAčik, univerzitná škôlkaZdravotne a sociálne znevýhodnení občania2 000 €
OZ Milan Štefánik, podujatie OSMIDIVZdravotne a sociálne znevýhodnení občania300 €
74 podporených projektov2 oblasti podpory25 040 €

Tab. 1: Prehľad podpory Nadačného fondu Slovanetu za rok 2020

Slovanet ako spoločensky zodpovedná inštitúcia prostredníctvom svojho Nadačného fondu každoročne pomáha a finančne podporuje choré deti, osoby s rozličnými formami postihnutia aj sociálne znevýhodnených.

Značky: