Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medzi rôzne typy zdrojov striedavého a jednosmerného prúdu patria:

Neregulované napájacie zdroje

Neregulované napájacie zdroje využívajú ako vstup striedavé napätie. Striedavé napätie sa najprv privádza cez primárne svorky znižovacieho transformátora. Napätie sa zníži a odbočí cez sekundárne svorky. Teraz sa usmerní mostíkovým usmerňovačom a zmení na zodpovedajúce jednosmerné napätie. Bežné napätia sú 9 V, 12 V, 15 V a 24 V. Kondenzátor potom vyhladzuje výstupné napätie z mostíkového usmerňovača. Ako vyplýva z názvu, neregulovaný napájací zdroj nemá v obvode regulátor.

Neregulované napájacie zdrojeZdroj: qsdirectory.com
Neregulované napájacie zdroje

Akékoľvek zmeny vstupného striedavého napätia priamo ovplyvnia výstupné napätie. Neregulovaný napájací zdroj má jednoduchú konštrukciu, vďaka čomu je odolný so všeobecnou účinnosťou približne 60 %. Hlavným využitím neregulovaného napájacieho zdroja sú elektromechanické aplikácie. Tie nevyžadujú pevné výstupné napätie, napríklad napájanie stýkačov. Typy neregulovaných napájacích zdrojov sú polvlnový, plnovlnový so stredovým odbočením a plnovlnový mostíkový usmerňovač.

Spínaný jednosmerný zdroj striedavého prúdu

Vďaka pokroku v polovodičovej technológii s rýchlymi spínacími MOSFETmi možno odstrániť problémy, ako je veľkosť transformátora, ako aj regulácia napätia v lineárnych transformátoroch striedavého jednosmerného prúdu. Zvyšuje sa účinnosť a menej energie sa rozptyľuje vo forme tepla. MOSFETy sa môžu vypínať a zapínať veľmi rýchlo aj pri vysokých prúdoch a napätiach.

Spínavý jednosmerný zdroj striedavého prúduZdroj: qsdirectory.com
Spínavý jednosmerný zdroj striedavého prúdu

Konštrukcia spínaných zdrojov striedavého prúdu je však zložitejšia ako konštrukcia lineárnych zdrojov striedavého prúdu. Aby sa eliminovalo používanie veľkých znižovacích transformátorov, vstupné napätie v spínaných zdrojoch striedavého jednosmerného prúdu prechádza na vstupe rektifikáciou a filtráciou. Aj v týchto prípadoch môže pomôcť elektro motor na jednosmerný prúd.

Na premenu tohto jednosmerného napätia na vysokofrekvenčné impulzy, ktoré sa potom tiež rektifikujú a filtrujú, aby sa získal jednosmerný výstup, sa potom používa jednosmerný menič (menič jednosmerného prúdu na striedavý prúd). Dôvodom, prečo je potrebné vstupnú vlnu najprv usmerniť a filtrovať a až potom ju premeniť na vysokofrekvenčný pulzný signál, je to, že transformátory sú schopné prenášať dostatočný výkon a nedosahujú nasýtenie. To znamená, že sa môžu použiť menšie transformátory.

Zdroj: el-motor.sk

Značky: