Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Microsoft na špeciálny grant vyčlenil 50 miliónov dolárov

Vedeli ste, že problémy týkajúce sa životného prostredia na celom svete už pomáha riešiť aj umelá inteligencia? Microsoft vytvoril špeciálny grant Umelá inteligencia pre životné prostredie (AI for Earth) určený na inovatívne riešenie globálnych environmentálnych problémov pomocou AI technológií a cloudových služieb. Grant získala prvýkrát aj firma zo Slovenska – start-up Rain for Climate z Veľkého Zálužia.

„Sme veľmi radi, že technológie na báze umelej inteligencie už dnes môžu pomôcť aj odborníkom zo Slovenska zlepšiť životné prostredie. V Microsofte veríme, že pokrok v oblasti technológií môže pomôcť nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev, ktorým svet čelí. Budem rada, ak sa do nášho grantového programu AI for Earth zapojí čoraz viac talentovaných ľudí zo Slovenska aj z Česka,“ hovorí Alena Sochorová, riaditeľka pre stratégiu digitálnej transformácie v Microsofte Česká republika a Slovensko.

Grantový program AI pre životné prostredie je určený na projekty zamerané na poľnohospodárstvo, biodiverzitu, klimatické zmeny a vodné zdroje.  Žiadatelia môžu byť z akademických inštitúcií, neziskových aj vládnych organizácií, z environmentálnych start-upov či z inovatívneho projektu komerčnej spoločnosti.

Microsoft v rámci programu poskytuje inovatívne technológie, na ktoré vyčlenil 50 miliónov dolárov. Grant umožňuje prístup k pokročilým zdrojom cloud computingu Azure spoločnosti Microsoft projektom, ktoré menia spôsob monitorovania a modelovania prírodných procesov. Aktuálne sú k dispozícii dva druhy pomoci – služby klasifikácie a obohacovania dát alebo Azure kredit.

Práve kredit na AI platformu Microsoft Azure získal v rámci grantu jeden z najinovatívnejších slovenských start-upov Rain for Climate z Veľkého Zálužia. Start-up mení pohľad na globálne otepľovanie a klimatické zmeny. Jeho vedecký tím zistil, že za klimatickým zmenami a globálnym otepľovaním nie je iba vysoká produkcia CO2, ale najmä tzv. dezertifikácia  – vysušovanie planéty ľuďmi budovaním miest, ciest, vytváraním poľnohospodárskej pôdy a hospodárskych lesov. Start-up vyvíja vlastný unikátny systém, ako s pomocou dát získaných dronmi problém s odvodňovaním vyriešiť.  „Naša planéta doslova horí. Podľa analýz máme približne päť rokov na zvrátenie klimatických zmien, potom už bude systém pravdepodobne príliš narušený,“ vysvetľuje Vlado Zaujec, výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Rain for Climate. Viac informácií o projekte start-upu.

Okrem slovenského start-upu vznikajú po celom svete vďaka grantu Microsoftu ďalšie  projekty ako napríklad FarmBeats, kde dáta pomáhajú farmárom zvýšiť udržateľnú výrobu potravín, či iNaturalist na identifikáciu prirodzených ekosystémov.

Grant AI for Earth je súčasťou grantového programu Microsoftu AI pre dobro (AI for Good), vďaka ktorému vznikajú po celom svete riešenia na báze umelej inteligencie, ktoré pomáhajú zlepšovať život okolo nás.

Značky: