Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pred viac ako 20 rokmi bolo vyrobených alebo prešlo zásadnou rekonštrukciou približne 40 percent osobných vozidiel z vozového parku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Toto číslo odvtedy ešte narástlo a dnes môžeme hovoriť až o 50 percentách vozidiel. Aktuálne máme v ZSSK veľkú radosť, že sme nasadili do prevádzky 4 z plánovaných 17 kusov nových osobných vozňov druhej triedy (Bdmpz). Vozne budú premávať prioritne v Košickom a Prešovskom, ale aj Žilinskom a Banskobystrickom kraji, a to na tratiach Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč.

Na tlačovej konferencii v stredu 26. októbra o 13:00 v Rušňovom depe ZSSK verejnosti naživo predstavili jeden zo štyroch nových osobných vozňov Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK, ako aj ostatní členovia predstavenstva spoločnosti, Ján Lukáč a Karol Martinček. Roman Koreň s úsmevom povedal: „V ZSSK plníme sľub východniarom, že po investíciách na severnom a strednom Slovensku, opäť prichádza ich chvíľa.“

Vďaka investičnej akcii financovanej Európskou úniou prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v hodnote 32,98 milióna eur do vozového parku do konca roku 2023 pribudne 17 nových klimatizovaných vozňov druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu.

Nové moderné vozne na východe Slovenska tiež doplní 35 zmodernizovaných, z ktorých bolo dodnes dodaných už 12 kusov. Týchto 52 vozňov tak postupne nahradí tie najstaršie neklimatizované osobné vozne, ktoré sú na hranici životnosti a nespĺňajú štandardy cestovania v 21. storočí. Ich obstaraním sa zníži priemerný vek vozidlového parku v regióne Košíc a Prešova a zvýši sa kvalita poskytovaných služieb. Podľa našich predpokladov by sa oba projekty mali byť ukončiť do septembra 2023.

Nové (17 ks) a modernizované (35 ks) vozne budú:

 • jazdiť rýchlosťou 160 km/h
 • klimatizované,
 • disponovať vákuovými toaletami,
 • vybavené vizuálnym a akustickým informačným systémom,
 • vybavené kamerovým systémom,
 • obsahovať systém sčítavania cestujúcich,
 • vybavené wi-fi pripojením na internet,
 • obsahovať miesta pre pripojenie 230V s USB portom,
 • v rámci interiéru realizované v modernom dizajne v zmysle „regio“ dizajnu ZSSK,
 • vybavené držiakmi bicyklov.

V porovnaní so súčasnými vozidlami budú nové vozne omnoho komfortnejšie. Samozrejmosťou je konštrukcia vozidiel v súlade s platnými vyhláškami a technickými normami.

Prehľad rozpracovaných východoslovenských projektov:

17 ks nových osobných vozňov à projekt EÚ (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

 • celkový objem: 32,98 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021
 • doteraz dodaných: 4 ks
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

 35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer) à projekt EÚ

 • celkový objem: 31,8 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021
 • doteraz dodaných: 12 ks
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023
 • 15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425  à projekt EÚ
 • celkový objem: 31,495  milióna eur
 • oblasť nasadenia: Vysoké Tatry
 • podpis ZoD: 4. 10. 2021, účinná od 5. 10. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotiek à projekt EÚ

 • hodnota zákazky: 76 284 000 eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou, Košice – Moldava n/ Bodvou)
 • podpis zmluvy: 9. 9. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Košicky a Prešovský samosprávny kraj ročne obslúžia v regionálnej doprave cca 10 mil. cestujúcich (údaj za rok 2019), jeho najvyťaženejšími traťami sú traťové úseky Poprad – Košice, Lipany – Prešov – Košice a Košice – Humenné, ktoré ZSSK obsluhuje v systémovom taktovom režime. Dôležitou informáciou je rovnako fakt, že v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji sa aktuálne pripravuje spustenie integrovaného dopravného systému (IDS).

Zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016:

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • dodané: 2020 – 2021
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský, Trenčiansky kraj, Košický a Prešovský kraj: Košice – Spišská Nová Ves, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Poprad – Lipany)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • dodané: 2019 – 2021
 • nasadenie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň à projekt EÚ + vlastné zdroje

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • dodanie a nasadenie: 2021 – 2022
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) à vlastné zdroje

 • celkový objem: 66,8 milióna eur
 • dodané: 2018 – 2021
 • nasadenie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz à vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • dodané: 2018 – 2021
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) à vlastné zdroje

 • celkový objem: 3,9 milióna eur
 • dodané: 2016 – 2020
 • nasadené: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

 35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer) à projekt EÚ

 • celkový objem: 31,8 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021
 • doteraz dodaných: 12 ks
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov à projekt EÚ (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

 • celkový objem: 32,98 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021
 • doteraz dodaných: 4 ks
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425  à projekt EÚ

 • celkový objem: 31,495  milióna eur
 • oblasť nasadenia: Vysoké Tatry
 • podpis ZoD: 4. 10. 2021, účinná od 5. 10. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotiek à projekt EÚ

 • hodnota zákazky: 76 284 000 eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou, Košice – Moldava n/ Bodvou)
 • podpis zmluvy: 9. 9. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023


4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) à projekt EÚ

 • hodnota zákazky: 76 950 000 eur
 • oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina (Bratislava – Žilina, Bratislava – Nové Zámky, Bratislava – Kúty, Kúty – Břeclav, Trnava – Galanta, dočasne Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica)
 • podpis zmluvy: 16. 12. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Značky: