Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úplne nový systém BMW iDrive. Je individuálny, intuitívny, proaktívny, s vysokým rozlíšením a pripravený na budúcnosť.

Nová generácia systému BMW iDrive posúva interakciu medzi vodičom a vozidlom do digitálnej budúcnosti. Nová verzia operačného systému BMW prináša do vozidiel prvok aktívneho záujmu o posádku na palube a v každej situácii sa tak stáva digitálnym, inteligentným a proaktívnym partnerom. Vznikol aj prirodzený dialóg so zámerom prispôsobiť všetky funkcie ovládané prostredníctvom BMW iDrive na mieru, presne podľa potrieb a preferencií vodiča ako aj aktuálnej dopravnej situácie.

Výnimočný používateľský zážitok s novým operačným systémom BMW Operating System 8 podčiarkuje nová generácia displejov, ovládačov a softvéru ako aj mimoriadne výkonná konektivita a schopnosť spracovania širokého spektra dostupných dát. Nový systém iDrive sa postupne dostane do všetkých tried vozidiel a prvý raz sa predstaví v priebehu tohto roka v modeloch BMW iX a taktiež aj v BMW i4.

Schopnosť inteligentného asistenta BMW Intelligent Personal Assistant prispôsobiť sa individuálnym potrebám a zvykom vodiča ako aj aktuálnej situácii z neho robia, ešte viac ako doteraz, hlavný spôsob interakcie medzi človekom a vozidlom. Ovládací systém vznikol s jasným zameraním na interakciu pomocou prirodzenej reči a dotykového ovládania cez zakrivenú obrazovku BMW Curved Display. A ešte sú tu aj veľkolepé vstupné momenty Great Entrance Moments, ktoré do vzťahu medzi vodičom a vozidlom vkladajú emócie ešte skôr, ako vstúpi na palubu. Nový používateľský zážitok privíta vodiča a pozve ho do vozidla prostredníctvom pripravenej choreografie. Režimy My Modes využívajú počas cesty všestrannú súhru viacerých funkcií, aby z kombinácie vlastností vozidla a vnútornej atmosféry upravenej podľa aktuálnej situácie vytvorili špeciálne momenty.

Nový systém BMW iDrive neustále spracúva množstvo vytvorených dát, online dostupných informácií a údajov získaných z flotily vozidiel spoločnosti BMW Group a následne ich používa pri plnení požiadaviek vodiča. BMW ID dláždi cestu k ešte lepším osobným úpravám. Systém rozpozná opakujúce sa situácie, učí sa z nich a poskytuje podnety, aby mohli jednotlivé funkcie reagovať správne a s dostatočným predstihom. Aktualizácia softvéru na diaľku Remote Software Upgrade umožňuje novému systému BMW iDrive ťažiť z pravidelných online aktualizácií, prinášať dodatočné funkcie a neustále sa udržiavať v aktuálnom stave.

To, čo sa pred 20 rokmi začalo predstavením otočného voliča a digitálnej obrazovky, je teraz všestranný, inteligentný mnohozmyslový zážitok vytvorený na mieru užívateľa. To je presne to, čo predstavuje BMW iDrive. Prináša predovšetkým zmenu vnímania. Tentoraz smerom k prirodzenému dialógu medzi užívateľom a vozidlom: intuitívnejšiemu, osobnejšiemu a inšpiratívnejšiemu, no zároveň aj emotívnemu strhujúcemu.

Dizajnový prístup a koncept ovládania

Nový model BMW iX z kategórie Sports Activity Vehicle sa vyvíjal zvnútra von. To isté platí aj pre užívateľský zážitok s novým systémom BMW iDrive. Požiadavky cestujúcich v BMW iX podčiarkuje spôsob, akým je vytvorený — zo všetkých aspektov a pre všetky zmysly.

Pokroky v oblasti digitálneho dizajnu sa odrážajú vo vytvorení užívateľského rozhrania, ktoré spĺňa svoje funkčné úlohy a zároveň je aj mimoriadne čisté, esteticky potešujúce a plné detailov. Tento umelecký prístup vytvára prekvapujúce momenty s precízne prepracovaným grafickým stvárnením na displejoch dotiahnutým až do najmenšieho pixlu. Interakcia medzi vodičom a vozidlom vytvára unikátny zážitok, v ktorom sa stierajú rozdiely medzi digitálnym a analógovým svetom. Použitie foriem digitálneho dizajnu jemne dopĺňajú geometrické štruktúry analógových prvkov v novom dizajnovom jazyku značky BMW. Najvýznamnejším príkladom je použitie jasného minimalistického dizajnu exteriéru aj interiéru vozidla, ktorý sa opakuje aj v čistom a redukovanom vzhľade digitálnych prvkov systému BMW iDrive.

Najvýraznejšiu novinku fyzických prvkov prítomných na palube predstavuje zakrivená obrazovka BMW Curved Display, ktorá v sebe spája prístrojovú dosku aj stredovú ovládaciu obrazovku. Zakrivené spracovanie je futuristickým pohľadom na tradičnú palubnú dosku orientovanú na vodiča známu z interiérov modelov automobilky BMW. Zakrivená obrazovka BMW Curved Display sa natáča na vodiča a vytvára dobrý ergonomický efekt, ktorý zjednodušuje priame a intuitívne dotykové ovládanie. Nová obrazovka BMW Curved Display spája 12,3-palcovú prístrojovú dosku a 14,9-palcovú stredovú ovládaciu obrazovku do jedného celku.

Princíp obsiahnutý heslami Konaj, Umiestni a Informuj zabezpečuje, že informácie sa zobrazujú jasne a odstraňuje sa ich duplicita na obrazovke, čím sa typická orientácia interiéru modelov BMW na vodiča posúva na novú úroveň. Predvýber sa postará o to, že vodičovi sa zobrazia iba informácie práve potrebné v danej jazdnej situácii. Zároveň sa zobrazia tak, aby ich vodič dokázal čo najrýchlejšie a najjednoduchšie prijať.

Pri vývoji nového systému BMW iDrive sa kládol dôraz najmä na hlasové ovládanie a dotykové funkcie zakrivenej obrazovky BMW Curved Display. Počet tlačidiel a ovládačov sa zmenšil takmer o polovicu. Skupiny najčastejšie používaných a základných funkcií sa zároveň nachádzajú presne tam, kde by ich užívatelia očakávali a hľadali. Ovládacie panely na stredovej konzole a palubnej doske dostali nový, príťažlivý a minimalistický dizajn. Známy ovládač iDrive Controller je hlavným ovládacím prvkom na stredovej konzole. Dotykový ovládač Touch Controller, vytvorený s mimoriadne detailne premysleným povrchom tvoriacim v modeli BMW iX sklenený efekt, obkolesuje prstenec so zlato-bronzovým povrchom Gold Bronze.

Vylepšený inteligentný asistent BMW Intelligent Personal Assistant zohráva rolu digitálnej osobnosti schopnej prirodzeného dialógu s vodičom a predným spolujazdcom — podobne ako je to v prípade komunikácie medzi ľuďmi. Na jeho plné využitie však musí byť celý systém vozidla nastavený do niektorého z podporovaných jazykov.

Grafické používateľské rozhranie

Nová generácia systému BMW iDrive prináša do novo vyvinutého operačného systému BMW Operating System 8 nový dizajnový jazyk. Výrazná a príťažlivá grafika, moderné farby, futuristické štruktúry a formy, jasné svetlo a hry s odrazmi vytvárajú očarujúci a pútavý vizuálny zážitok. Užívateľské rozhranie je zároveň upravené tak, aby v správnom momente jednoduchým a ľahko pochopiteľným spôsobom zobrazovalo potrebné množstvo informácií.

Informačný displej v hlavnom zornom poli vodiča, známy aj prístrojová doska, očarí veľkou zobrazovacou plochou a príťažlivými tvarmi, dynamickými svetelnými efektmi s výraznou hĺbkou farieb a ich modernou paletou. Všetky displeje majú extra vysoké grafické rozlíšenie 200 ppi.

Široké možnosti individuálnych úprav dostupné pre zobrazovaciu plochu za volantom možno rýchlo a jednoducho vybrať funkčným tlačidlom na volante. Jeho dvojosové ovládanie ponúka jednoduché vertikálne prechádzanie pomocou otáčania a horizontálne nakláňanie zobrazuje jednotlivé ponuky menu. Vodič si podľa svojich vlastných preferencií a aktuálnej situácie môže prepínať medzi troma druhmi zobrazenia a viacerými funkciami — stačí na to iba pár krokov a pohybov palcom. V zobrazení Drive môže vodič využiť dynamicky sa meniacu oblasť v strede prístrojovej dosky a zobraziť si individuálne zvolené informácie. Zobrazenie Focus vzniklo so zameraním na mimoriadne dynamické jazdné situácie. Jeho protikladom je potom zobrazenie Gallery, ktoré zmenší informácie o jazde a vytvorí oveľa viac priestoru pre zobrazenie obsahu z jednotlivých funkcií. Vznikne tak napríklad prístup k zdrojom hudby, zobrazí sa mapa, prípadne sa vo väčších detailoch ukážu aktuálne zásahy asistenčných systémov vodiča. Výnimočnosť každého zo zobrazení podčiarkuje farebne zladená schéma priestorových animácií doplnená o extra dynamiku s využitím svetelných odrazov.

Jasná štruktúra a nové logické rozloženie funkcií, ktoré stále poskytuje bezproblémový prehľad všetkých podstatných informácií, patrí medzi hlavné vizuálne lákadlá horizontálne usporiadanej stredovej obrazovky. Obsah jednotlivých funkcií dopĺňajú dôležité informácie v živom zobrazení. Takýmto spôsobom sa zobrazujú aj najčastejšie používané widgety (funkcie a ich ovládače), pričom sa dotykom dajú aj priamo ovládať. Vodič si ich na domácej obrazovke môže zoradiť presne podľa svojich požiadaviek a potrieb. V závislosti od aktuálnej situácie môžu funkcie používať plynulú animáciu a tak zobrazovať viac či menej informácií.

Mimoriadnym estetickým počinom je aj nový vzhľad prehrávača médií. Podľa prístupu, ktorý hovorí o redukcii len na to najpodstatnejšie, je mimoriadne jednoduchý a čistota jeho dizajnu má magickú príťažlivosť. Použitú farebnú schému vyberá algoritmus na základe práve prehrávanej skladby a dynamicky ju používa na celej ploche prehrávača médií.

BMW iDrive vytvára osobné prepojenie a prirodzený dialóg medzi užívateľom a vozidlom

Prirodzený dialóg s BMW Intelligent Personal Assistant

Nová generácia systému BMW iDrive prináša inteligentného osobného asistenta BMW Intelligent Personal Assistant vybaveného novými schopnosťami. V záujme posilnenia osobného prepojenia medzi digitálnym spoločníkom a posádkou vozidla mu užívatelia môžu dať meno podľa vlastného výberu a na to bude pri oslovení následne reagovať.

V rámci komunikácie medzi ľuďmi sa veľa informácií odovzdá neverbálnym spôsobom. Nová vizualizácia prináša svetelný doplnok, ktorý sa bude zobrazovať v rôznych veľkostiach a úrovniach jasu, čo mu dodá nové spôsoby vlastného vyjadrenia. Vizuálny obraz mu dodá aj tvár s jasne zobrazenými bodmi sústredenia a s identifikovateľnými stavmi aktivity podľa gest.

Forma vizualizácie vznikla na základe širokého katalógu požiadaviek a hodnotení, pričom do úvahy prichádzalo až 100 variácií jeho vzhľadu. Má dôveryhodnú a príťažlivú auru a zobrazuje dynamiku požadovanú na to, aby ľudským spôsobom neverbálne vyjadril rôzne emócie a stavy mysle.

Inteligentný osobný asistent BMW Intelligent Personal Assistant dostal aj nové schopnosti. Množstvo vstupných údajov a informácií nielen zvýšilo schopnosti digitálneho asistenta, ale spôsobilo aj to, že dokáže reagovať podľa aktuálneho kontextu. Dokáže brať do úvahy situáciu vo vozidle aj v jeho okolí a podľa toho upraví spôsob svojej komunikácie s posádkou.

Osobný asistent nasleduje zdržanlivé technologické prístupy dizajnu a podľa nich vyberá, kedy a kde sa zjaví. Ak sa na neho hovorí, vyzerá ako plynulá animácia a nachádza sa nad displejmi bez toho, aby prekrýval dôležité informácie. BMW Intelligent Personal Assistant dokáže rozoznať, kto na neho rozpráva a podľa toho sa objaví v príslušnej časti obrazovky. Rýchly prístup k ďalším nastaveniam a návrhom poskytuje widget (ovládač) vytvorený špeciálne pre BMW Intelligent Personal Assistant.

BMW Intelligent Personal Assistant sa s postupom vývoja systému BMW iDrive naučí aj ďalšie funkcie a formy vyjadrenia.

Tieto nové prvky sa do vozidla dostanú prostredníctvom diaľkových aktualizácií softvéru Remote Software Upgrade.

Na plné využitie všetkých funkcií BMW Intelligent Personal Assistant musí byť celý systém vozidla nastavený do niektorého z podporovaných jazykov.

Viac osobných nastavení s použitím BMW ID

Pri používaní nového systému BMW iDrive môžu zákazníci ťažiť z rozsiahlejších možností individuálnych nastavení, ktoré vychádzajú z BMW ID. V budúcnosti sa takto bude dať ukladať a prenášať medzi vozidlami oveľa viac osobných nastavení. BMW ID sa bude spájať s konkrétnym kľúčom od vozidla, prípadne sa bude k nemu pristupovať cez PIN kód, aby sa ostatným užívateľom zabránilo v prístupe k osobným údajom.

Po vytvorení BMW ID dostane vodič osobné uvítanie s vlastným obrázkom profilu, ktorý možno nahrať do aplikácie My BMW. Po aktivovaní sa BMW ID spojí s kľúčom alebo vybraným BMW ID vo vozidle a následne sa podľa neho prispôsobia všetky osobné nastavenia.

Vozidlo srdečne víta vodiča: Great Entrance Moments

Great Entrance Moments (Veľkolepé vstupné momenty) je označenie pre užívateľský zážitok, ktorý na vodiča čaká od príchodu k vozidlu až po začiatok cesty. Všetky prvky sú dokonale zladené do optimálneho efektu a vytvárajú povznášajúci celkový zážitok.

V tomto prípade je kľúčom ultra širokopásmová rádiová technológia (UWB). S presnosťou na centimetre dokáže určiť, kde sa nachádza kľúč alebo mobilný telefón a podľa toho vozidlo vie, z ktorej strany sa k nemu vodič približuje. V momente, keď vzdialenosť klesne pod tri metre, začne sa vozidlo prebúdzať, čo dá najavo prostredníctvom plynulo sa zvyšujúceho jasu a dynamických svetelných efektov vonkajšieho osvetlenia. Interiér osvetlí jemné tlmené svetlo. Vozidlo užívateľovi naznačí cestu k vstupu, ktorý osvetlí svetelný koberec v blízkosti dverí vodiča vo forme geometrických tvarov inšpirovaných grafickým užívateľský rozhraním. Zároveň sa všetky kľučky osvetlia, aby ich užívatelia mohli lepšie uchopiť.

Keď sa vodič priblíži na 1,5 metra, vozidlo sa odomkne bez ohľadu na to či používa UWB kľúč alebo mobilný telefón s funkciou digitálneho kľúča BMW Digital Key Plus. Otvorenie dverí aktivuje pomoc s nastupovaním do sedadla vrátane vyhrievania volantu, povrchov, aj sedadla. Celá zakrivená obrazovka BMW Curved Display zobrazí uvítaciu animáciu v štýle BMW, ktorá dá najavo, že systém sa spúšťa.

Pripravia sa osobné nastavenia z BMW ID a pokým vodič vstupuje do vozidla, nadviaže sa aj spojenie s jeho mobilným telefónom. Prebiehajúci telefonický hovor sa plynulo prepne na mikrofón a reproduktory vozidla. Medzi tým sa na stredovom displeji zobrazí uvítacie okno s osobným pozdravom a s užitočnými návrhmi a informáciami.

BMW iDrive poskytuje vodičovi optimálnu podporu a pre jeho potešenie používa inteligenciu

Komplexný zážitok z jazdy pre zmysly: My Modes

Nový prvok vlastných režimov My Modes prináša komplexný užívateľský zážitok zameraný na osobné preferencie vodiča, pričom vodičovi aj spolujazdcom vytvára výnimočné momenty. Pri tvorbe My Modes sa myslelo na množstvo funkcií, ktoré sa spájajú so situáciami v doprave a počas jazdy, aby sa zvýšil funkčný a emotívny vplyv zážitku na aktuálnu situáciu. My Modes pôsobia na viacero zmyslov, od zraku, cez sluch až po hmat. Dajú sa jednoducho aktivovať hlasom alebo ovládačom na stredovej konzole.

Počiatočná verzia My Modes elegantne spája až desať rôznych parametrov vozidla. Vychádzajú z predchádzajúceho využívania jednotlivých funkcií ako pohon či prevodovka, riadenie a nastavenie podvozka. Aktivovaná konfigurácia sa zobrazí v grafickej predlohe vytvorenej špeciálne pre My Modes. Prispôsobujú sa mu aj usporiadanie informácií na displejoch či zmena farby displeja a náladového osvetlenia. Prepínanie medzi režimami My Modes sprevádza aj akustická zmena, vrátanie úpravy zvuku motora.

Nový systém BMW iDrive sa predstaví s režimami Efficient, Sport a Personal. Spolu s vývojom BMW iDrive pribudnú v budúcnosti aj ďalšie režimy. Budú medzi nimi aj režimy, ktoré sa nebudú primárne zameriavať na vodiča či riadenie. Do režimov sa zabudujú ďalšie funkcie a možnosti, ktoré umožnia ich ďalšie nastavovanie. Nové funkcie sa do vozidiel dostanú prostredníctvom online aktualizácií.

Navigácia, parkovanie a nabíjanie s BMW Maps

S príchodom nového operačného systému BMW Operating System 8 sa do mapového systému BMW Maps umiestneného na vzdialených serveroch (cloud) plynulo zabudujú digitálne služby pre navigáciu, parkovanie a nabíjanie. Inteligentné funkcie BMW Maps sa budú priebežne rozširovať.

Jednou z kľúčových funkcií je navigácia schopná učenia s označením Learning Navigation. To znamená, že systém BMW Maps zabudovaný vo vozidle využije ako základ pre učenie sa zvyky spojené s konkrétnym BMW ID a dokáže predpokladať destinácie, do ktorých by vodič chcel zamieriť. Vodič tak nemusí opätovne vkladať pravidelné ciele a to najmä pri každodennom dochádzaní do práce, ak chce cestou dostávať informácie a výstrahy o nebezpečenstvách na trase. Všetky naučené destinácie si možno prehliadnuť vo vozidle aj v aplikácii My BMW a v prípade potreby ich následne aj vymazať.

Navigačná mapa ponúka tri rôzne možnosti zobrazenia. Adaptívny pohľad zobrazuje dôležité informácie v okolí trasy, ktoré sa prispôsobujú aktuálnej jazdnej situácii a zvykom užívateľa. V redukovanom pohľade sa zobrazujú iba štyri najpopulárnejšie kategórie bodov záujmu. V rozšírenom pohľade sa potom ukážu všetky dostupné miestne informácie vrátane bodov záujmu, dopravnej situácie a aktuálnych možností parkovania.

Inteligentná automatizácia ovládania klimatizácie

Ovládanie klimatizácie v budúcnosti vytvorí súčasť zakrivenej obrazovky BMW Curved Display, pretože užívatelia iba zriedka menia niektoré z nastavení klimatizácie. Všetky komfortné a teplotné funkcie sa tak budú inteligentne ovládať spolu. Každé ďalšie nastavenie sa zaznamená do systému a uloží v užívateľskom profile BMW ID, takže užívateľ už nebude musieť opätovne robiť rovnaké nastavenia.

Ideálna prednastavená konfigurácia bola naprogramovaná na základe vyhodnocovania viac ako 440 miliónov jázd zo všetkých automobilových tried a regiónov sveta. Okrem otáčok ventilátora a rozloženia vzduchu sa inteligentná klimatizácia stará aj o vyhrievanie volantu, povrchov a sedadiel či ich chladenia, aby tak zaručila optimálny teplotný komfort. Pre maximálne zefektívnenie ovládania klimatizácie a úspory energie sa pri automatickom ovládaní berie do úvahy množstvo faktorov ako napríklad počet ľudí na palube, ich rozmiestnenie či intenzita a smer dopadu slnečných lúčov. To znamená, že inteligentná klimatizácia v BMW je pravdepodobne prepojená na vyššej úrovni než akákoľvek iná klimatizácia v automobilovom priemysle.

Klimatizácia sa ovláda centrálne a v každej zóne nastavuje individuálnu teplotu. Zároveň automaticky upravuje všetky potrebné prvky na základe individuálnych nastavení zadaných v menu inteligentnej klimatizácie. Viaceré požiadavky možno zadať aj priamo rôznymi hlasovými povelmi. Napríklad pokyn „Je mi zima na nohy,” spôsobí, že sa zvýši teplota v priestore nôh.

Technológie a konektivita

BMW Operating System 8

Operačný systém BMW Operating System 8 je najvýkonnejší a technologicky najvyspelejší produkt, aký kedy v automobilke BMW vznikol. Tvorí základ pre ôsmu generáciu a novú verziu systému BMW iDrive. Spoločnosť BMW Group vyvíjala centrálnu riadiacu jednotku a integráciu softvérovej platformy od roku 2013 úplne sama a využívala na to systém Linux. Kompletná kontrola nad softvérom je pri tvorbe stabilného, upravovateľného a maximálne kvalitného systému kľúčová na to, aby sa mohol líšiť od konkurencie. V prostredí rýchleho digitálneho pokroku tak už netreba všetky digitálne prvky vozidla kompletne aktualizovať každé tri roky.

Príchod diaľkovej aktualizácie softvéru Remote Software Upgrade znamená, že vozidlo tvorí digitálnu platformu. Príchod novej generácie operačného systému BMW tak neznamená, že jeho vývoj sa skončil, pretože ten tvorí základ pre ďalší vývoj počas celého životného cyklu vozidla. Zabudovaná interakcia medzi hardvérom a softvérom, technické možnosti systému Remote Software Upgrade a vývojový potenciál spoločnosti BMW podčiarkujú schopnosť prinášať zákazníkom nové funkcie v priebehu pár mesiacov či týždňov.

Vždy aktuálny: Remote Software Upgrade

Od predstavenia operačného systému BMW Operating System 7 v roku 2018 majú vodiči vozidiel značky BMW vďaka aktualizácii softvéru na diaľku s označením Remote Software Upgrade neustály prístup k najmodernejšiemu softvérovému vybaveniu. To isté, no s ďalšími dôležitými a novými funkciami, ponúka aj BMW Operating System 8. Výsledkom je, že aj Remote Software Upgrade pre BMW Operating System 8 ponúka možnosť rozsiahlych aktualizácií softvéru v oblastiach, ako sú asistenčné systémy vodiča a čiastočne autonómna jazda. BMW Operating System 8 taktiež zákazníkom umožní, aby si aktualizácie prostredníctvom Remote Software Upgrade naplánovali.

Spoločnosť BMW Group patrí medzi kľúčových aktérov v oblasti digitálnej a vzdialenej online aktualizácie funkcií vozidla. Od roku 2020 realizovala najväčšie online aktualizácie spomedzi európskych výrobcov automobilov. Do konca roka 2021 plánuje prevádzkovať najväčšiu flotilu vozidiel s možnosťou digitálnej online aktualizácie na svete. Do toho momentu by malo prijímať aktualizácie softvéru a funkcií cez Remote Software Upgrade viac ako 2,5 milióna vozidiel značky BMW.

BMW Digital Key Plus s ultra širokopásmovou rádiovou technológiou

Automobilka BMW už od roku 2018 prináša prevratnú možnosť, keď ako digitálny kľúč od vozidla môže slúžiť aj mobilný telefón. Výrobca prémiových automobilov však momentálne vyvinul nový, pohodlný a bezpečný spôsob na odomykanie a štartovanie vozidla bez toho, aby užívateľ musel svoj Apple iPhone vôbec vytiahnuť z vrecka. Prichádzajúca verzia digitálneho kľúča BMW Digital Key Plus využíva ultra širokopásmovú rádiovú technológiu (UWB) zabudovanú do vozidla. Táto technológia sa nachádza aj v čipe U1 zabudovanom v mobilnom telefóne Apple iPhone.

UWB predstavuje digitálnu rádiovú technológiu vytvorenú pre mimoriadne širokopásmové využitie s krátkym dosahom. Výhodou je extrémne precízna schopnosť lokalizácie a identifikácie spojená s maximálnou bezpečnosťou. BMW Digital Key Plus sa prvý raz predstaví v novom plne elektrickom modeli BMW iX.

Viac aplikácií, väčšia rozmanitosť: upravená integrácia tretích strán

Nová generácia ovládacieho systému BMW iDrive ponúka nové možnosti, aby si ho užívatelia pohodlne prispôsobili svojim zvykom a preferenciám. Vysoká miera flexibility systému znamená, že v budúcnosti sa budú dať oveľa lepšie zabudovať a pohodlnejšie používať napríklad aj aplikácie tretích strán. Operačný systém BMW Operating System 8 zaručuje plnú integráciu rozhraní Apple CarPlay a Android Auto a pre zákazníkov v Číne bude súčasťou nového systému BMW iDrive aj možnosť rozšírenej integrácie služieb Alibaba a Tencent.

Značky: