Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Historicky po prvý raz budú všetky strategické dokumenty, ktoré schválila vláda SR, zjednotené v prehľadnej databáze. Doteraz boli rozptýlené na rôznych miestach, pričom niektoré z nich neboli vôbec dostupné verejnosti. Prehľad, v ktorom sú zozbierané všetky materiály, pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a je zverejnený na stránke www.vicepremier.gov.sk/strategie. ÚPVII začal na databáze pracovať v júli 2018.

Vytvorenie databázy je veľmi dôležité, pretože náš úrad bude môcť porovnávať obsah jednotlivých stratégií a hierarchicky ich usporadúvať tak, aby na seba logicky nadväzovali. V súčasnosti ich je viac ako 300,“ zdôraznil R. Raši. Podľa jeho slov ÚPVII pripravil aj pravidlá pre štátnu správu, ako majú jednotlivé organizácie pripravovať stratégie, aby boli viac orientované na výsledok a ľahšie realizovateľné. Metodika na tvorbu stratégií je dostupná tu: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/narodny-investicny-plan/vladne-materialy/metodika-a-institucionalny-ramec-tvorby-verejnych-strategii/index.html

Ďalším kľúčovým krokom bude prijatie strategického dokumentu pre udržateľný rozvoj Vízia a stratégia Slovenska do roku 2030, ktorú vicepremiér spoločne s ministrami predstavil na pondelkovom Národnom konvente. Zároveň sa pripravuje aj prezentácia tohto dokumentu na pôde Národnej rady SR. „Našou ambíciou je, aby dokument, aj v súlade s odporúčaniami OECD, stál na štyroch integrovaných princípoch – rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím, prioritách kvality života pred hospodárskym rastom, efektívnosti založenej na synergii a v neposlednom rade aj na integrácii politík a ich nástrojov,“ povedal podpredseda vlády.

ÚPVII plánuje pracovať aj na širšom registri strategických dokumentov, ktorý budú musieť predkladatelia všetkých strategických dokumentov používať. Register rovnako ponúkne pracovným tímom šablóny a návody na prípravu stratégií podľa najlepších príkladov z praxe.

Značky: