Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Schopnosť firiem čítať účtovnícke dáta prejde výraznou zmenou.

V kontexte nástupu trendov umelej inteligencie sú práve spoločnosti poskytujúce účtovnícke služby zaujímavým príkladom, ako nový trend zamieša kartami – zďaleka nie však jediným. Natrénované jazykové modely, ako napríklad známy ChatGPT, Google Bard či Meta LLaMA, nanovo definujú fungovanie firiem, čo sa týka dôležitých podnikateľských rozhodnutí. Už čoskoro by pritom umelá inteligencia mala prejsť do ďalšej, ešte pokročilejšej fázy.

Firmy bežne investujú veľa zdrojov a času, aby pochopili finančné dáta. Mení sa spôsob, ako pristupujú k dátam. „Účtovníctvo sa už nekončí pri tom, že všetko len zaznamenáme do počítačového programu a následne odovzdáme výkazy na úrad, aby sme si splnili daňové povinnosti. Ide podľa mňa o prirodzený vývoj, že súčasné nástroje umelej inteligencie sa zamerajú na to, ako lepšie pracovať so štrukturovanými dátami, ako je napríklad účtovníctvo, a ako ich predovšetkým interpretovať,“ hovorí Mátyás Varga, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Capila. AI modely budú čoraz viac vytrénované, aby firmám poskytovali poradenstvo a odporúčania. Možností využitia je veľa a presahujú tému účtovníctva, ktoré sa v tomto kontexte často uvádza ako jeden z príkladov.

V budúcnosti budú firmy fungovať tak, že ak napríklad príliš veľa ich výdavkov smeruje na konkrétnu činnosť, umelá inteligencia sa bližšie pozrie, aký je trhový štandard a odporučí konkrétnu korekciu smerom nadol alebo naopak. „Takto sa dostávame k tomu, že AI v blízkej budúcnosti vyprodukuje celý návrh rozpočtu firmy s očakávanými nákladmi a výdavkami vrátane zohľadnenia sezónnosti a ďalších dynamických aspektov,“ opisuje Varga.

Alebo ďalší príklad: AI zvládne vyhodnotiť, ktorí klienti vám s vysokou pravdepodobnosťou odídu a ktorí naopak zostanú. Prípadne sales manažérom poradí, ktorých nových potenciálnych klientov majú osloviť. Umelú inteligenciu ocenia aj nákupné oddelenia, pre ktoré sa stane prakticky jedinou šancou, ako držať krok s kvantom informácií potrebných na vyhľadanie cenovo najvýhodnejšieho obstarávaného produktu či služby.

Viac autonómie na dohľad

Dôležité bude, aby mali jednotlivé softvérové modely pracujúce na princípe umelej inteligencie dostatok dát, zdôrazňuje Varga. Alfou a omegou bude podľa neho kombinovanie tradičných účtovníckych dát s finančnými ukazovateľmi a inými štatistickými údajmi.

Oblasť AI sa spolu s tým posúva k novému významnému míľniku: väčšej autonómnosti. „Čas hrá v podnikaní rozhodujúcu úlohu. Celý svet umelej inteligencie aj preto smeruje k tomu, aby nešlo len o odporúčania, ale aby tieto boli aj rovno vykonané, teda napríklad AI nástroj rovno zrealizuje korekciu výdavkov spolu s tým, že poukáže na možný problém,“ opisuje Varga s dôvetkom, že nástup trendu bude postupný v priebehu najbližších rokov.

Účtovníctvo sa už nebude točiť okolo výkazníctva

Čoraz viac firiem na Slovensku využíva cloudové služby. Cloud prináša viac flexibility, vyššiu efektivitu, nižšie náklady, ale aj lepšiu dostupnosť. Napokon práve tieto výhody sa hodia aj v kontexte účtovníctva. Experti sa zhodujú na tom, že už čoskoro môže na takúto silnú nábehovú krivku naskočiť aj umelá inteligencia. Podobne ako pri cloude, aj tu sa má stať, že AI dostane zelenú od väčšieho množstva firiem, ktoré uvidia, že i ostatné spoločnosti zdokonaľujú svoje rozhodovacie procesy vďaka umelej inteligencii.

Platí pritom, že slovenským účtovníkom nateraz vo všeobecnosti pri tejto téme skôr uchádza vlak. Keď sa budú účtovnícke firmy snažiť uspieť na trhu, prípadne ak budú chcieť etablovaní hráči v tomto sektore držať krok s dobou, téme umelej inteligencie sa nevyhnú. „Je to škoda, no účtovníci u nás ešte stále často nerozmýšľajú dostatočne technologicky. Sčasti dokážem pochopiť jeden z dôvodov. Je ním veľký časový záväzok, ktorý si celá téma žiada. AI sa vyvíja nesmierne rýchlo. Ak máte zostať v obraze, potrebujete investovať hodiny denne, aby ste zachytili aspoň najdôležitejšie novinky,“ tvrdí Varga.

Práve to vidí osobne ako príležitosť: „Úspešné účtovnícke firmy budú tie, ktoré sa čo najskôr naučia pracovať s umelou inteligenciou. Dnes môže najmä na Slovensku takto účtovníci získať konkurenčnú výhodu, keď vám ponúknu novú službu navyše, ktorú by ste inde ešte nedostali.“

Účtovníci tak dostanú šancu rozšíriť pole svojej pôsobnosti a namiesto jednoduchých úloh sa dokážu viac zamerať na sofistikovanejšie poradenstvo s pridanou hodnotou, pri ktorom im dokáže asistovať práve umelá inteligencia. Varga pridáva aj odkaz na záver: „Každá firma sa dokáže už teraz zamyslieť, ako dokáže AI využiť. Určite sa oplatí to aspoň vyskúšať,“ povedal.

Značky: