Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimír Kešjar a predseda Rady Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) Jaromír Novák (na fotografii vľavo) sa v neformálnej priateľskej atmosfére stretli na Slovensku a podpísali Memorandum o spolupráci, ktoré tiež podpísali riaditeľ slovinského AKOS Franc Dolenc a prezident chorvátskeho HAKOM Dražen Lučić. Týmito podpismi bola zavŕšená dohoda o spolupráci v oblasti regulácie pevných a mobilných sietí s osobitným zameraním na 4G siete, kvality služieb pre zákazníkov, štúdií a realizácie profesionálnych postupov meraní a technického vybavenia, rozvoja postupov a nástrojov štátneho dohľadu (t.j. „kontroly operátorov“) a ďalších oblastí medzi slovenským regulačným úradom RÚ, slovinským AKOS, českým ČTÚ a chorvátskym HAKOM. S ďalšími partnermi rokovania pokračujú.

Rýchly rozvoj technológií a očakávania zákazníkov vytvárajú tlak na regulačné autority v oblasti elektronických komunikácií (NRA), aby rýchlejšie nadobúdali svoje odborné znalosti, mali dostatok odborníkov a financií. Spolupráca medzi krajinami, ktoré majú podobné ciele a miestne podmienky je jedným z účinných prostriedkov na vyrovnanie sa s touto výzvou. NRA týchto krajín sa inšpirovali spoluprácou škandinávskych, nemecky hovoriacich a ďalších úzko spolupracujúcich NRA, uzavreli Memorandum o porozumení a budú si dobrovoľne a aktívne vzájomne pomáhať v rôznych oblastiach. Hlavným cieľom tohto memoranda o porozumení je stanoviť potrebný rámec pre spoluprácu a výmenu informácií medzi signatárskymi stranami. Cieľom NRA je podporovať hospodársku súťaž v sektore elektronických komunikácií a záujmy koncových užívateľov, v súlade s európskymi a medzinárodnými osvedčenými postupmi. NRA sú členmi BERECIRG.