Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vo štvrtok, 1. februára 2024, sa Írsko stalo 15. európskou krajinou, ktorá zavádza systém zálohovania jednorazových nápojových obalov (DRS) s cieľom dosiahnuť ciele EÚ v oblasti recyklácie, a to 77% do roku 2025 a 90% do roku 2029.

Spoločnosť Sensoneo je partnerom projektu so svojím IT riešením, ktoré slúži ako centrálna infraštruktúra pre celý systém DRS v Írsku.

V súčasnosti sa v Írsku zbiera približne 60% jednorazových nápojových obalov na účely recyklácie. Systém vrátenia záloh v Írsku má potenciál znížiť množstvo odpadu a zvýšiť mieru recyklácie v Írsku o 30%. Tieto čísla budú mať za následok zníženie množstva skládkovaného odpadu a výrazne podporia ochranu životného prostredia. Správcom írskeho systému zálohovania je spoločnosť Re-turn, celý systém je poháňaný softvérovým riešením od spoločnosti Sensoneo. Tento komplexný a na integráciu pripravený softvér pre zálohovanie zhromažďuje údaje zo všetkých zdrojov a umožňuje bezproblémovú integráciu medzi všetkými zainteresovanými stranami v procesnom reťazci. Softvér je postavený na infraštruktúre založenej na cloude a je agnostický voči akémukoľvek automatu na vrátenie záloh. Írsko je už šiestou krajinou, ktorá si vybrala softvérové riešenie spoločnosti Sensoneo. Spoločnosť vyhrala všetkých 6 posledných tendrov na zálohové systémy v Európe vrátane najväčšieho centralizovaného zálohovacieho systému na svete v Rumunsku, ako aj zálohové systémy na Slovensku, Malte, v Rakúsku a v Maďarsku. IT systém pre írsku DRS bol implementovaný len za 11 mesiacov od začiatku projektu v marci 2023.

Zálohový systém je veľmi účinná iniciatíva obehového hospodárstva, ktorá pomáha krajinám vytvoriť uzavretý systém recyklácie zaručujúci, že materiál sa vráti a recykluje na nové nápojové obaly. Systém zálohovania v Írsku zahŕňa plastové PET fľaše a hliníkové plechovky s objemom od 150 ml do 3 litrov. Na nádoby s objemom od 150 ml do 500 ml vrátane sa bude vzťahovať záloha 15 centov a na nádoby s objemom nad 500 ml do 3 litrov vrátene záloha 25 centov. Spotrebitelia si môžu vybrať, či vrátené peniaze dostanú za nákup v obchode alebo v hotovosti. Variabilné zálohové poplatky odrážajú veľkosť nápojových obalov a sú odrazom hodnoty materiálu.

Značky: