Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Projekt CROSS-E bol založený so zámerom pripraviť cestu k budúcej doprave bez emisií prostredníctvom výstavby nabíjacích miest pre elektromobily (EV) s vysokým výkonom v blízkosti kľúčových cestných koridorov a prístavov v Európe. Štyri spoločnosti vybrané na realizáciu projektu – Allego, Petrol Group, GreenWay a Emobility Solutions – nainštalujú spolu 911 vysokovýkonných nabíjacích bodov (150 kW a 350 kW) na 239 lokalitách určených pre ľahké aj ťažké úžitkové elektrické vozidlá (eLDV a eHDV). V rámci projektu budú do infraštruktúry vysokovýkonného nabíjania realizované investície vo výške 130 miliónov eur s celkovým grantom 34,45 milióna eur od Európskej únie. Jeho ukončenie je naplánované na október 2026.

Medzi hlavné ciele projektu CROSS-E patria: Posilnenie cezhraničného prepojenia medzi pristupujúcimi krajinami a západnou Európou. Vytvorenie prvých koridorov pre elektrické nákladné vozidlá pozdĺž kľúčových logistických trás. Skrátenie čakacích dôb na miestach, kde sa predpokladá vysoké sezónne zaťaženie.
Projekt CROSS-E zahŕňa dve vzájomne prepojené iniciatívy: CROSS-E General a Cross-E Cohesion. Tieto projekty budú spolufinancované z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), programu EÚ na podporu európskej dopravnej infraštruktúry. Cieľom je doplniť existujúcu infraštruktúru o posilnené cezhraničné spojenia medzi susednými krajinami.
Štyri subjekty vybrané pre CROSS-E budú pôsobiť v ôsmich členských štátoch EÚ: Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Belgicko, Taliansko a Holandsko. Spolu nainštalujú 838 dobíjacích miest pre eLDV (150 – 350 kW) a 73 dobíjacích miest pre eHDV (350 kW).
Nabíjacie stanice vybudované v rámci CROSS-E budú dôkladne dodržiavať nariadenie Európskej komisie o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR), ktoré zaručuje neobmedzený verejný prístup k nabíjacej infraštruktúre. Všetky miesta budú prístupné verejnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni a budú podporovať roaming a otvorené platobné metódy vrátane NFC, kreditných kariet a platieb prostredníctvom aplikácií. Zriadenie nabíjacích bodov pre ťažké elektrické úžitkové vozidlá (eHDV) na vybraných trhoch tiež poskytne cenné poznatky pred ich masívnejším nasadením vo všetkých partnerských krajinách projektu.
Richard Ferrer, člen Európskej komisie a šéf sekcie alternatívnych palív v Európskej agentúre pre klimatickú infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), vyhlásil: „Európska únia týmto ambicióznym projektom podporuje novú dôležitú etapu dekarbonizácie mobility v Európe, najmä prostredníctvom budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické ťažké úžitkové vozidlá, a to práve v čase, keď na trh prichádzajú prvé dostupné nákladné autá a ťahače. Spolu so štyrmi lídrami elektrifikácie dopravy zo súkromného sektora sme odhodlaní dosiahnuť ciele Zelenej dohody v prospech občanov EÚ a hospodárskych subjektov.“
Mathieu Bonnet, výkonný riaditeľ spoločnosti Allego, povedal: „Dopyt po nabíjaní rastie, keďže elektrické vozidlá získavajú na európskom trhu stále väčší podiel. Nabíjacia infraštruktúra je pre bezproblémový prechod na plne elektrický vozový park kľúčová. Spoluprácou so spoločnosťami Emobility Solutions, GreenWay a Petrol, ktoré zdieľajú našu víziu budúcnosti charakterizovanej mobilitou bez emisií, sme pripravení túto spoločnú víziu uskutočniť.“
Janos Ungar, výkonný riaditeľ spoločnosti Emobility Solutions, povedal: „Veríme, že regionálne projekty CEF, ako je CROSS-E, sú základom pre ekologickú, udržateľnú a spoľahlivú cestnú dopravu s nulovými emisiami. Spoločnosť Emobility Solutions má desaťročné skúsenosti s rozvojom európskej infraštruktúry elektrickej mobility a je pre nás cťou, že môžeme v tejto spolupráci zastupovať Maďarsko, pretože vieme, že je potrebné vykonať ešte veľa práce na zvýšení počtu vysokovýkonných nabíjačiek pozdĺž diaľnic a zároveň maximalizovať využitie obnoviteľnej energie. V rámci projektu CROSS-E je naším cieľom predstaviť osvedčené „smart“ postupy pre rozvoj vysoko výkonných nabíjacích hubov s minimálnou závislosťou od siete prostredníctvom využitia miestnej fotovoltiky a riešení na uskladnenie energie.“
Výkonný riaditeľ spoločnosti GreenWay Peter Badík povedal: „Sme veľmi radi, že sme sa stali členom konzorcia CROSS-E a môžeme pokračovať v rozvíjaní vysoko-výkonnej nabíjacej infraštruktúry a poskytovaní kvalitných služieb nabíjania pre vodičov elektrických vozidiel v Európe, najmä na našom najnovšom trhu, v Chorvátsku, kde je táto infraštruktúra a s ňou spojené služby mimoriadne potrebné.“
Marko Ninčević, člen predstavenstva spoločnosti Petrol zodpovedný za mobilitu: „Náš záväzok k energetickej transformácii nás núti hľadať inovatívne riešenia, ktoré budú formovať budúcnosť mobility. Veríme, že udržateľná doprava je kľúčom k ekologickej transformácii a zlepšeniu kvality života v našej spoločnosti. Uvedomujeme si, že je to len jedna z ciest k dosiahnutiu klimatickej neutrality. Sme hrdí na to, že sme sa stali významným partnerom európskeho projektu CROSS-E, v rámci ktorého nainštalujeme vysoko-výkonné nabíjacie stanice pre elektromobily a nákladné vozidlá v Slovinsku a v Chorvátsku. Rozširovaním nabíjacej siete a zlepšovaním našich služieb zlepšujeme skúsenosť zákazníkov a ďalej posilňujeme pozíciu skupiny Petrol ako najkomplexnejšieho poskytovateľa riešení mobility v regióne.“

Projekty ako CROSS-E zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii ambiciózneho cieľa EÚ radikálne znížiť emisie CO2 z dopravy. V roku 2035 má vstúpiť do platnosti legislatíva, ktorá nariaďuje predaj výlučne bezemisných vozidiel. Budovaním vysoko-výkonnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá môže CROSS-E urýchliť adaptáciu elektromobilov, a tým prispieť k zníženiu emisií uhlíka zo spaľovacích motorov. Toto spoločné úsilie nielenže podporuje starostlivosť o životné prostredie, ale pomáha tiež vytvárať čistejšie ovzdušie, zdravšie komunity a udržateľnejšiu budúcnosť pre nasledujúce generácie.

Značky: