Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Víťazom súťaže HERMES Komunikátor roka 2016 za najlepšiu komunikáciu so zákazníkom v kategórii Bankovníctvo sa stala VÚB banka.

Projekt HERMES Komunikátor roka si dáva za cieľ motivovať inštitúcie na Slovensku k skvalitňovaniu komunikácie s verejnosťou, štátnymi autoritami, obchodnými partnermi, vlastnými zamestnancami, ale najmä s klientmi a ďalšími, pre inštitúciu zaujímavými, cieľovými skupinami. Chce upozorniť odbornú verejnosť na dôležitosť komunikácie voči klientom a podporiť rozvoj komunikačnej a právnej gramotnosti laickej verejnosti.

V kategórii Bankovníctvo zvíťazila na základe výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK ako najlepšie komunikujúca inštitúcia VÚB banka. „Ocenenie komunikácie so zákazníkmi si veľmi ceníme a ďakujeme. Vo VÚB banke veríme, že otvorená a transparentná komunikácia je dôležitá a podstatná pre naše podnikanie a pre dobrý vzťah s našimi klientmi,“ povedala Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB banky.

Do súťaže boli nominované inštitúcie v štyroch kategóriách – Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie a Obchodné reťazce. Hodnotenie vychádzalo z reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK za minimálne prvých osem mesiacov kalendárneho roka na vzorke 9 000 respondentov. Nominované inštitúcie hodnotila aj verejnosť na základe vlastných skúseností s príslušnou inštitúciou v oblasti komunikácie a vzťahov s verejnosťou prostredníctvom internetového hlasovania v období od 12. septembra do 12. októbra na web stránke www.cenyhermes.sk. Novinkou 3. ročníka projektu Hermes Komunikátor roka bolo špeciálne ocenenie Cena agentúry 2016 za prihlásený projekt.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 27. októbra 2016 v LOFT Hoteli v Bratislave.

Značky: