Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2019 spoločnosť HP úspešne odhalila a zabavila 1,9 miliónov falošných tonerových a atramentových kaziet

Tím spoločnosti HP pre boj s falzifikátmi a podvodmi zaznamenal nárast objemu predaja falšovaného tovaru, ako aj počtu partnerov, ktorí žiadajú o pomoc. Zodpovedá to celosvetovému rozmachu obchodu s falšovaným tovarom

Rok 2019 bol pre tím spoločnosti HP pre boj s falzifikátmi a podvodmi (ACF) jedným z najúspešnejších. Od novembra 2018 do októbra 2019 bolo zabavených 1,9 milióna falošných tonerových a atramentových kaziet. Zásahy proti falšovaniu prebehli vo viac ako 30 krajinách v Európe, na Strednom východe a v Afrike.

Výroba a predaj falošného tovaru je problém, ktorý neustále narastá. Obchod s falzifikátmi dnes podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OCED) za rok 2019 tvorí 3,3 % celosvetového obchodu. To znamená, že tím HP ACF musí ešte usilovnejšie pracovať, aby falošné tonerové a atramentové kazety odstránil z trhu. V priebehu roka 2019 vykonala spoločnosť HP s podporou predajných partnerov viac ako 5 000 kontrol zákazníckych dodávok, ktoré mali overiť, že zákazníci dostávajú originálne tonerové a atramentové kazety HP.

Na Slovensku sa na bezplatnú službu HP Inšpekcia zákazníckych dodávok (CDI – Customer Delivery Inspection) obrátila napríklad Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU). Tá zistila podozrivé produkty v nakúpenom spotrebnom materiáli. Po kontrole podnikla SPU kroky k tomu, aby sa podobný prípad nezopakoval. Okrem iného do výberových podmienok pre dodávateľov pribudlo pravidlo, že predajcovia musia poskytovať originálne kazety HP v neotvorených originálnych obaloch. Spoločnosť HP okrem toho poskytla SPU aj informačné materiály, vďaka ktorým univerzita ľahšie spozná podozrivý tovar a môže sa opäť obrátiť na HP.

V priebehu piatich posledných rokov (2014 – 2019) zabavil tím spoločnosti HP pre boj s falzifikátmi a podvodmi spolu s miestnymi štátnymi úradmi viac ako 12 miliónov falošných tlačových potrieb. Išlo napríklad o falošné kazety, hardvérové produkty a komponenty. Kontroly, ktorých cieľom bolo zabaviť falšovaný tovar, prebehli vo viac ako 60 krajinách v Európe, na Strednom východe a v Afrike.

„V oblasti EMEA sa falšovatelia stále pokúšajú zneužiť dobrú povesť originálnych produktov spoločnosti HP. Vyrábajú nelegálne kópie, ktoré vedú zákazníkov a partnerov k mylnému dojmu, že kupujú pravý výrobok. Nárast internetových maloobchodných predajov dáva falšovateľom nové príležitosti, ako oklamať zákazníkov a podsunúť im falošný tovar. Spoločnosť HP na túto hrozbu aktívne reaguje,“ povedal Glenn Jones, riaditeľ globálneho programu spoločnosti HP na boj proti falšovaniu. „Sme hrdí na trvalé partnerstvo so štátnymi úradmi v celej oblasti EMEA, čo pomáha ochrániť našich zákazníkov pred nevedomým nákupom podvodných, sfalšovaných produktov.“

Medzi kľúčové úspechy tímu spoločnosti HP pre boj s falzifikátmi a podvodmi v roku 2019 patrí:

  • Oproti roku 2018 medziročné zvýšenie zásahov o 697 % v Európe a o 49 % na Strednom východe, čo dokladá odhodlanie spoločnosti HP odstraňovať falošné tonerové a atramentové kazety z trhu.
  • Mierny pokles zásahov v Afrike (o 2 %), čo je dokladom prebiehajúceho programu tímu HP ACF proti falšovaniu.
  • Odstránenie 44 000 podozrivých ponúk údajne originálnych tonerových a atramentových kaziet HP z obchodov eBay a Amazon.
  • Rozšírenie ochranných auditov partnerov (CPPA) a inšpekcií zákazníckych dodávok (CDI); 50 % zvýšenie v oboch prípadoch dokazuje nárast partnerstva so zainteresovanými stranami.
  • 13 % medziročný nárast účasti na špeciálnych vzdelávacích a preventívnych aktivitách spoločnosti HP, čo ukazuje, že zákazníci a partneri sú si čoraz viac vedomí problémov spôsobených falzifikátmi.

Falšovanie je zločin. Používatelia si musia uvedomiť, že podobné nelegálne napodobeniny môžu spôsobiť veľa problémov s výkonom a spoľahlivosťou tlačových zariadení. Ak sa používateľovi tlačiareň pokazí kvôli používaniu falošného atramentu alebo tonera, môže mať tiež problém s neplatnosťou záruky poskytovanej výrobcom.

Originálne produkty HP sú oproti tomu navrhnuté tak, aby spĺňali prísne normy kvality a spoľahlivosti. Vychádzajú z mnohých rokov vývoja a testovania. V porovnaní s falzifikátmi prinášajú originálne kazety pre laserové a atramentové tlačiarne HP skvelý výkon a konzistentné výsledky.

Viac informácií nájdete na stránke www.hp.com/go/anticounterfeit

Značky: