Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ľudia, firmy a organizácie budú ťažiť z umelej inteligencie a ďalších technológií, ktoré im umožnia dosiahnuť nové hranice v oblasti výkonnosti v podnikaní aj mimo neho

Výskum Accenture Technology Vision 2024 ukazuje, že svet sa nachádza uprostred obrovskej technologickej zmeny. Umelá inteligencia a ďalšie prevratné technológie nás posúvajú do novej éry produktivity a kreativity. Správa Technology Vision 2024 naznačuje, že technológie orientované na človeka nazývané aj „human by design“ sa stávajú výkonnejšími, používateľsky prívetivejšími a sú oveľa plynulejšie začlenené do všetkých aspektov nášho života. Podľa Accenture smerujeme k budúcnosti, v ktorej sú technológie všadeprítomné, ale menej nápadné.

Spoločnosť Accenture vo svojej novej správe Technology Vision 2024 skúma, ako sa po rokoch exponenciálnych inovácií technológie, a najmä generatívna umelá inteligencia, stávajú ľudskejšími. Vďaka ich rozvoju má dnes čoraz viac ľudí možnosť zvýšiť svoj potenciál a zmeniť podnikanie tak, ako ho poznáme. Podľa výskumu Accenture má generatívna umelá inteligencia potenciál ovplyvniť 44 % všetkých pracovných hodín v rôznych odvetviach, umožniť zvýšenie produktivity v 900 rôznych profesiách a priniesť 6 až 8 biliónov dolárov v globálnej ekonomickej hodnote.

Keď technológie dospejú do bodu, v ktorom budú mať kapacitu napodobniť ľudské schopnosti a zároveň sa stanú takmer neviditeľnými, ústrednou postavou ostane človek schopný dosiahnuť to, čo bolo kedysi považované za nemožné,“ povedal Paul Daugherty, riaditeľ pre technológie a inovácie v spoločnosti Accenture. „Bude to dôležitý, až seizmický posun v spôsobe, akým ľudia pracujú, žijú a učia sa, ktorý urýchli vlnu bezprecedentných zmien v rôznych odvetviach, od maloobchodu a zábavy až po medicínu a priemysel. Organizácie, ktoré už teraz začnú využívať prelomové technológie orientované na ľudí, nanovo definujú, čo znamená byť lídrom v odvetví.“

Štúdia Accenture identifikuje štyri kľúčové trendy pre rok 2024:

  • AI našla zhodu: Zmena nášho vzťahu k vedomostiam – Prichádza svet, v ktorom sú dáta usporiadané tak, že kopírujú ľudskú logiku a dokonca napodobňujú kreativitu. Namiesto preberania sa tonami výsledkov z vyhľadávačov dostaneme usporiadané, personalizované odpovede, zhrnutia rozsiahleho súboru výsledkov, eseje, obrázky či dokonca umelecké dielo. Z vyhľadávania sa stane syntetizovanie. Firmy, ktoré sa prispôsobia tomu, ako funguje takéto usporiadanie informácií a znalostí, a zároveň poskytnú svojim ľuďom nástroje na báze umelej inteligencie pre narábanie s nimi, dosiahnu exponenciálny nárast výkonnosti a konkurenčné výhody.
  • – Predstavte si svet, v ktorom automatizovaní agenti na báze umelej inteligencie pracujú v našom mene a sú súčasťou prepojeného ekosystému. Títo automatizovaní agenti nám nielen pomáhajú a radia, ale tiež v našom mene prijímajú rozhodnutia, a to tak vo fyzickom, ako aj v digitálnom svete. Vzájomnou spoluprácou medzi sebou multiplikujú svoje kolektívne výstupy a prinášajú obrovskú hodnotu pre firmy, ktoré sa do takéhoto ekosystému rozhodnú zapojiť. 96 % osôb vo vedúcich pozíciách súhlasí s tým, že využívanie AI ekosystémov bude pre ich organizáciu v nasledujúcich troch rokoch významnou príležitosťou.
  • –Technológie ako spatial computing, metaverse, digitálne dvojčatá či AR/VR umožnia vytváranie imerzívnych svetov, ktoré rozšíria náš fyzický svet o nové 3D prostredia. Podporia inovácie a zlepšia spôsob, akým pracujeme, žijeme a učíme sa. Vo svete maloobchodu uviedla tretina (33 %) spotrebiteľov, že pri nakupovaní využíva alebo by mala záujem využívať priestorové počítačové technológie alebo zariadenia.
  • Naše telá doplnené elektronikou: Nové ľudské rozhranie – Nositeľná elektronika s umelou inteligenciou, neurotechnológie snímajúce aktivitu mozgu či sledovanie očí a pohybov. Využitie týchto technológií nám pomôže lepšie porozumieť sebe samým, našim životom a tieto poznatky budeme môcť použiť na zlepšenie spôsobu, akým žijeme a pracujeme. 94 % osôb vo vedúcich pozíciách súhlasí s tým, že takéto technológie ľudského rozhrania nám umožnia lepšie porozumieť správaniu a zámerom, čím sa zmení interakcia medzi človekom a strojom.

Technológie prispôsobené ľuďom, ako je generatívna umelá inteligencia, sú pripravené rozšíriť ľudský potenciál a priniesť ohromujúce obchodné a spoločenské benefity, ale len vtedy, ak zabezpečíme, že tieto technológie sa budú používať spravodlivo a zodpovedne,“ dodal Paul Daugherty. Až 93 % osôb vo vedúcich pozíciách súhlasí s tým, že v súvislosti s rýchlym technologickým pokrokom je pre firmy dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zmysluplne inovovať.

Prezentácia venovaná predstaveniu výsledkov Technologickej vízie 2024 od Paula Daughertyho, riaditeľa pre technológie a inovácie v spoločnosti Accenture, na konferencii CES 2024 v americkom Las Vegas, je dostupná tu.

Značky: