Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podnikatelia budú môcť využiť finančnú pomoc na inovatívne produkty, procesy a postupy v zdravotníctve. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila prostredníctvom inovačného národného projektu poukážky v maximálnej výške 50-tisíc eur na projekt.

SIEA flexibilne reaguje na potreby slovenských podnikateľov a po minuloročných dvoch kolách otvorí už 2. mája výzvu domény inteligentnej špecializácie Zdravá spoločnosť, ktorej gestorom je ministerstvo zdravotníctva. Výzva bude otvorená jeden mesiac v celkovej sume 1,5 milióna eur a je určená na realizáciu inovačných projektov. Výška inovačnej poukážky bude od 10-tisíc do 50-tisíc eur preplatená formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.

 „Som rád, že po výzvach, ktoré sme úspešne otvorili minulý rok, môžeme slovenským podnikom opäť poskytnúť finančnú podporu, tentokrát v najdôležitejšej a poddimenzovanej oblasti – zdravotníctve. Cieľom Zdravej spoločnosti je podať pomocnú ruku pri využití spolupráce priemyslu s vedeckovýskumnými inštitúciami, aplikovanie znalostí a technológií do praxe a väčšia konkurencieschopnosť firiem, ktoré prispievajú k zvýšeniu inovačnej výkonnosti a rozvoju Slovenska,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Rezort zdravotníctva participoval na realizácii tejto finančnej pomoci pre výzvu Zdravá spoločnosť odborným zastrešením, konkrétne pri oprávnených aktivitách v pripravovanej výzve, a to vďaka tímu Inštitútu výskumu a vývoja Ministerstva zdravotníctva SR pod vedením  Ivice Kvietikovej.

Vážime si medzirezortnú spoluprácu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na výnimočnom pilotnom projekte podpory inovácií v zdravotníctve. Cieľom tejto výzvy je podpora úspešných projektov s možnosťou reálneho uplatnenia v praxi a potenciálom kvalitatívne posunúť naše zdravotníctvo k modernejším, a tým aj efektívnejším službám pre pacientov. Dovolím si povedať, že ide o výnimočnú vzájomnú spoluprácu,“ konštatuje štátny tajomník rezortu Róbert Babeľa.

Inovačné poukážky môžu využiť slovenské firmy, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, na projekty výskumu a vývoja pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta.

Oprávnené aktivity vychádzajú zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény Zdravá spoločnosť.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.