Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina GEFCO, globálny expert na riešenie dodávateľského reťazca, dnes oznámila akvizíciu Chronotrucku, spoločnosti spájajúcej prepravcov a dopravcov pomocou inovatívnej digitálnej platformy. Akvizícia Chronotrucku potvrdzuje silnú orientáciu spoločnosti GEFCO na logistické inovácie, nové technológie a na plne digitalizované služby pre dodávateľský reťazec dneška i logistiku budúcnosti.

Spoločnosť Chronotruck, založená v roku 2016, ponúka firemným zákazníkom platformu pre manažment objednávok prepráv a minimalizáciu nevyťažených jázd prepravcov. Platforma firmy Chronotruck prináša prístup k prepravcom v bezprostrednom okolí a súčasne inovované portfólio plne digitalizovaných služieb, vrátane systému na kalkuláciu prepráv, sledovanie zásielok, vystavenie dokladov o dodaní zásielky a elektronické fakturácie. Prepravcom systém ponúka možnosť optimalizovať toky vďaka realizácie prepráv tovaru v bezprostrednej blízkosti a efektívnejšie vyťažiť kamióny v oboch smeroch. Svoje služby ponúkol Chronotruck dodnes deviatim tisícom zákazníkov.

Do nového zoskupenia prináša GEFCO svoje know-how v oblasti integrovanej logistiky a veľkoobjemových prepráv, Chronotruck potom prináša predovšetkým vysokú technickú znalosť a energiu posilňovať implementáciu inovácií v tokoch zákazníkov. Chronotruck zostane i naďalej nezávislou entitou s pôvodnou značkou v rámci Skupiny GEFCO.

Luc Nadal, CEO skupiny GEFCO akvizíciu Chronotrucku okomentoval: „S hrdosťou vítame zamestnancov Chronotrucku, rovnako ako inovatívne riešenia, ktoré táto firma prináša do stále sa rozrastajúcej rodiny chytrých a flexibilných riešení spoločnosti GEFCO. Znalosti Chronotrucku nám pomôžu dosiahnuť ďalšie úrovne digitalizácie služieb pre našich klientov. Partnerstvo GEFCO a Chronotrucku zároveň prispeje k minimalizácii environmentálnych dopadov nášho podnikania tým, že zvýšime vyťaženosť kamiónov na ich maximálnu kapacitu.”

„Pre Chronotruck je spojenie so spoločnosťou GEFCO fantastická príležitosť,” uviedol Rodolphe Allard, riaditeľ spoločnosti Chronotruck. „Naša firma dodnes ponúkala svoje služby primárne vo Francúzsku, už sa ale tešíme na výzvy vyplývajúce jednak z globálnej prítomnosti skupiny GEFCO, tak i zo širokého klientskeho portfólia od výrobcov spotrebného tovaru až po priemyslových producentov. Som presvedčený, že sa kombinácia znalostí oboch firiem stane hnacou silou pre vznik nových logistických riešení s vysokou pridanou hodnotou.”

Značky: