Na nomináciu mimovládnych organizácií, ktoré sa chcú uchádzať o Cenu Nadácie Orange, ostáva posledných 7 dní. Cieľom tohto výnimočného ocenenia je odmeniť výnimočných ľudí a ich prácu, ktorou robia zo Slovenska lepšie miesto pre život.

Nadácia Orange chce vyjadriť podporu a verejné uznanie organizáciám a ich predstaviteľom za ich dlhodobé a inšpiratívne aktivity, ktorými prispievajú k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. Cena Nadácie Orange je na Slovensku jedinečným morálnym ocenením práce mimovládnych organizácií. Oceneným neziskovkám okrem finančnej podpory prinesie aj možnosť zviditeľniť svoje aktivity a osloviť nimi širokú verejnosť. Aj takto môžu získať nových podporovateľov, sympatizantov a dobrovoľníkov. Mimovládne organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o ocenenie, musia vyplniť vo svojom mene nominačný formulár na stránke www.nadaciaorange.egrant.sk. Uzávierka prijímania prihlášok je už 28. marca 2018 o 24.00 hod.

Ako prebieha Cena Nadácie Orange?

Hodnotiaca komisia vyberie z nominovaných neziskoviek 5 organizácií v každej z troch kategórií – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Ich zástupcovia následne osobne odprezentujú svoju prácu a projekty na stretnutiach s komisiou zloženou z nezávislých odborníkov pre každú oblasť. Týmto organizáciám bude môcť vyjadriť podporu aj široká verejnosť prostredníctvom online hlasovania a udeliť tak Cenu verejnosti. Laureáti Ceny Nadácie Orange za rok 2017 budú vyhlásení v máji na slávnostnom gala večere za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov odborných hodnotiacich komisií, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí. Prvé miesto v každej kategórii získa 8000 eur, druhé 5000 eur a tretie 3000 eur. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú sumu 50 000 eur s cieľom posilniť stabilitu ocenených organizácií a zaistiť pokračovanie ich aktivít a poslania. Okrem týchto ocenení bude už po piatykrát udelená aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť.

Viac informácií nájdete na www.nadaciaorange.sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange. Práve tam nájdete aj krátke videá, v ktorých zdieľajú svoje skúsenosti s nomináciou niektorí minuloroční víťazi, ktorí sa aj takýmto spôsobom snažia motivovať ostatné organizácie uchádzať sa o ocenenie.

Značky: