Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výnimoční ľudia, ktorí svojou nezištnou prácou a odhodlanosťou robia zo Slovenska lepšie miesto pre život sa aj tento rok môžu uchádzať o Cenu Nadácie Orange. Na Slovensku jedinečné ocenenie práce mimovládnych organizácií otvára svoj nominačný proces už po deviaty raz.

Cieľom Nadácie Orange je vyjadriť podporu a verejné uznanie organizáciám a ich predstaviteľom za ich dlhodobé a inšpiratívne verejnoprospešné aktivity, ktorými prispievajú k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. „Cena Nadácie Orange vznikla a je tu už deväť rokov preto, aby sme postavili do svetla prácu neziskoviek a empatických ľudí, ktorí za nimi stoja. Stále sme presvedčení, že tretí sektor si zaslúži väčšiu pozornosť, podporu a uznanie verejnosti, pretože svojou nezištnou činnosťou prispieva k tomu, aby sa nám všetkým žilo lepšie. A preto by sme chceli povzbudiť mimovládne organizácie, nech sú akokoľvek veľké, aby ukázali svoju prácu a nominovali sa,“ povedala správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Každoročne sa Cena Nadácie Orange udeľuje v troch hlavných oblastiach – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Víťazi si zo slávnostného gala večera odnesú okrem výnimočného ocenenia aj finančnú odmenu na ďalší rozvoj svojej činnosti. Minulý rok boli ocenené mimovládne organizácie, ktoré napríklad podporujú prosociálne správanie detí a poukazujú na pozitívne vzory v konaní dobrých detských činov (Detský čin roka, o. z.), dlhodobo a profesionálne podporujú spôsob spracovania témy včelárstva (kRaj, o. z.) alebo sa dlhodobo snažia o prínos v presadzovaní sociálnej inklúzie na systémovej úrovni a podporu celospoločenskej odbornej diskusie v oblasti potrieb ľudí so špecifickými potrebami (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z.).

Tradíciou sa stalo oceňovanie výnimočnej osobnosti, a to Cenou pre osobnosť za občiansku angažovanosť. Tá patrí človeku, ktorý dlhodobo a systematicky prináša zmysluplné inovatívne riešenia a ovplyvňuje verejnú mienku v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. Minulý rok ju Nadácia Orange udelila Janette Maziniovej Motlovej, zakladateľke Rómskeho inštitútu a neziskovej organizácie Eduma za dlhodobú prácu na  búraní predsudkov voči menšinám.

Príležitosť prejaviť svoje sympatie k práci mimovládnych organizácií dostane po tretíkrát aj široká verejnosť. Prostredníctvom online hlasovania bude môcť organizáciám, ktoré sa dostanú do užšieho výberu, udeliť svoj hlas a podporu v ďalšej práci. V minulom ročníku tak získal Cenu verejnosti Slovenský Skauting, ktorého cieľom je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt.

Ako Cena Nadácie Orange prebieha?

O tom, ktoré mimovládne organizácie zo všetkých nominovaných postúpia na „shortlist“ s piatimi nominantmi z každej kategórie, rozhodne hodnotiaca komisia zložená z nezávislých odborníkov pre danú oblasť. V druhom kole absolvujú zástupcovia neziskoviek osobnú prezentáciu a porota následne vyberie troch laureátov ocenenia v každej kategórii. Ocenenia sa zverejnia na gala večere Cena Nadácie Orange a víťazi získajú umelecký artefakt spolu s finančnou podporou vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Víťazná organizácia v online hlasovaní širokej verejnosti získa 2 000 eur. Nadácia Orange takto prerozdelí organizáciám celkovú sumu 50 000 eur. Prostredníctvom mediálnej podpory sa Nadácia usiluje o to, aby jednotlivé organizácie predstavila širokej verejnosti, čím môžu „mimovládky“ získať nových podporovateľov, partnerov, dobrovoľníkov, či sympatizantov.

Mimovládne organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o ocenenie, sa prihlasujú výlučne prostredníctvom nominačného formulára na www.nadaciaorange.egrant.sk. Formulár vo vlastnom mene vypĺňajú samotné organizácie. Uzávierka prijímania prihlášok je 28. marca 2018 o 24.00 hod.

Viac informácií nájdete aj na https://www.nadaciaorange.sk/sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.

Značky: