Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Umožní to pokračovanie inovácií naprieč viacerými technológiami.

Majitelia patentov IP Bridge, Orange, Siemens a Xiaomi, popredná svetová spoločnosť v oblasti spotrebnej elektroniky a inteligentnej výroby, dnes oznámili ukončenie dlhodobých sporov prostredníctvom inovatívnej licenčnej patentovej transakcie, ktorá umožní efektívne licencovanie patentových práv na viaceré technológie zo strany spoločností pre Xiaomi. Spoločnosť Novus IP, ktorú vlastní Paul Lin, bývalý „vedúci stratégie duševného vlastníctva“ v spoločnosti Xiaomi, pracovala ako sprostredkovateľ transakcie a pomohla spoločnosti Xiaomi a trom poskytovateľom licencií úspešne uzavrieť túto licenčnú transakciu veľmi efektívnym spôsobom.

„Pokračujeme v skúmaní doplnkových licenčných modelov k tradičným modelom patentového združenia a bilaterálnym modelom, aby sme sa vyhli časovo náročným sporom a zamerali sa na inovácie.“ povedal Ran Xu, generálny riaditeľ pre globálny rozvoj podnikania a stratégiu duševného vlastníctva v spoločnosti Xiaomi Group. „Táto jedinečná transakčná štruktúra umožňuje zákazníkom spoločnosti Xiaomi efektívne využívať výhody inovácií od 3 spoločností.“  Siemens je popredná technologická spoločnosť, ktorá sa zameriava na technológie s konkrétnym zámerom. „Ochrana inovácií prostredníctvom patentov je pre nás veľmi dôležitá. Túto dohodu veľmi vítame, pretože predstavuje obojstranne veľmi uspokojivé riešenie oproti súdnym sporom a oceňujeme prístup všetkých zúčastnených strán orientovaný na riešenie.“ povedal Dr. Rudolf Freytag, vedúci oddelenia licencií a akcelerácie technológií.

Táto licencia so spoločnosťou Xiaomi je uznaním rozsiahlych inovácií spoločnosti Orange, ktoré podporujú efektívnu digitálnu transformáciu vďaka prínosu k otvoreným štandardom vedúcim k širokému prijatiu globálnych kľúčových technológií v prospech spotrebiteľov. “Mali sme to potešenie spolupracovať so spoločnosťami Siemens, IP Bridge a Novus ako sprostredkovateľom, čo prinieslo plodný výsledok,“ povedal Lyse Brillouet, viceprezident pre duševné vlastníctvo a licencie v spoločnosti Orange.

Spoločnosť IP Bridge sa zameriava na podporu technologických inovácií a spolupráce na celom svete. Udelenie patentovej licencie spoločnosti Xiaomi sa stalo jedným z dôležitých výsledkov takejto spolupráce. „Vďaka spoločnosti Novus sme mohli efektívne uzavrieť túto dohodu so spoločnosťou Xiaomi. Vysoko si ceníme úprimnú spoluprácu spoločností Orange a Siemens počas celej transakcie,“ povedal Daisuke Honda, výkonný riaditeľ, vedúci oddelenia licenčného obchodu č. 1 spoločnosti IP Bridge.

Značky: