Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Máme hotový historicky prvý Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023-2026

Pomáhame mestám a obciam, aby boli „smart“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci so samosprávami, zástupcami verejnej správy, súkromného sektora, akademickej obce a tretieho sektora, vypracovalo pre Slovensko historicky prvý Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026. Práve tejto téme sa bude venovať konferencia Fórum pre inteligentné mestá a regióny v Starej Lesnej.

„Slovenské mestá a obce majú veľký potenciál využiť inteligentné technológie, ktoré prinesú novú úroveň služieb a zlepšia život ľudí. Inteligentné mestá a regióny sú reálny koncept, ktorý prestáva byť doménou iba svetových metropol a uplatňuje sa čím ďalej, tým viac už i v menších mestách a obciach. Stáva sa tak zaujímavým pre mnoho samospráv i u nás. Viacero miest a obcí začalo v rôznych podobách klásť dôraz na smart riešenia a digitalizáciu, a mnoho z nich už dnes môže hovoriť vďaka tomu o úspechoch, úsporách financií a zlepšeniach,“ povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová na konferencii.

„Pripravili sme historicky prvý Akčný plán pre inteligentné mestá a regióny, v ktorom je 12 konkrétnych opatrení. Je to dobrý základ pre to, aby naše samosprávy začali v oveľa väčšej miere využívať inteligentné digitálne technológie, ktoré obyvateľom prinesú moderné služby, vyššiu bezpečnosť či zlepšia životné prostredie,“ uviedla Remišová.

„Akčný plán zároveň prispeje tiež k efektívnemu využitiu eurofondov z Programu Slovensko, ktorý okrem smart projektov v oblastiach ako mobilita, životné prostredie, či služby, poskytne podporu inovatívnym projektom pre rozvoj inteligentných miest a regiónov, na čo je vyčlenená suma 106 miliónov eur. Verím, že spoločne naše obce, mestá a regióny využijú potenciál inteligentných a inovatívnych riešení naplno,“ dodala Remišová. MIRRI túto agendu a aktivity samospráv podporuje už dlhodobo, príkladom sú dve kolá výziev zameraných na moderné technológie a viacero iniciatív na podporu práce s dátami. S našou podporou boli už ukončené alebo sa pravé finalizujú projekty ako Inteligentné riadenie dopravy v rámci iniciatívy Smart Trnava, smart regulácie dopravy v meste Prešov, či modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek v meste Banská Bystrica. V meste Kežmarok sme tiež podporili využitie inteligentných riešení a technológií vo verejnom osvetlení, správe priechodov pre chodcov a parkovacích systémov, taktiež nový kamerový systém im pomôže zvýšiť bezpečnosť v meste a mesto bude tiež vedieť spravovať zvoz a likvidáciu odpadov podľa aktuálneho dopytu obyvateľov.

Značky: