Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pomáhame skvalitňovať vysokoškolské vzdelávanie informatiky a informačných technológií a zároveň inovovať štátny IT sektor.

Významnou novinkou v tejto oblasti je rozširujúca sa spolupráca medzi Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá patrí pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU). Ciele a oblasti ich kooperácie podrobne upravuje memorandum o spolupráci, ktoré podpísali generálny riaditeľ NASES Pavel Karel a dekan fakulty informatiky Ivan Kotuliak.

„Máme ambíciu získať pre štátne IT projekty tých najlepších odborníkov a zároveň študentom informatiky a technických odborov umožniť získať potrebné skúsenosti a prax, ktoré štátne IT ponúka. Preto sme podpísali memorandum o spolupráci medzi agentúrou NASES a Fakultou informatiky a informačných technológií STU, ktorá patrí medzi najlepšie fakulty strednej Európy. Už od septembra sa tak prehĺbi ich doterajšia spolupráca na zvyšovaní kvality teoretického aj praktického vzdelávania študentov. Obzvlášť ma teší, že memorandum vytvára možnosti pre nové spoločné projekty v oblasti inovácií v štátnom IT sektore,“ uviedla vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová, pod ktorej rezort NASES kompetenčne patrí.

 „Naším hlavným cieľom je vytvoriť priestor pre rozvoj praktických skúseností študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov fakulty. Najbližšie to bude externé doktorandské štúdium zamestnanca NASES a ďalší diplomanti si budú môcť overiť aplikáciu svojich teoretických znalostí v dennodennej praxi agentúry,“ vysvetlil generálny riaditeľ NASES Pavel Karel. Práve pod jeho vedením agentúra rozbehla spoluprácu s akademickou a vedeckou obcou s cieľom zapojiť špičkových odborníkov do informatizácie štátu.

Tematicky sa spolupráca zameria najmä na oblasti ako UX design portálových riešení v správe agentúry, efektívne testovanie riešení, kybernetickú bezpečnosť a informatizáciu verejnej správy. NASES zabezpečí odborníkov, ktorí študentom Fakulty informatiky a informačných technológií STU predstavia praktické ukážky zo sveta kybernetickej bezpečnosti a spôsoby riešenia problémov. Študenti sa tiež budú môcť podieľať na zlepšovaní informačných systémov spravovaných agentúrou. Zároveň odborníci z fakulty dostanú príležitosť zapojiť sa do prípravy analýz, štúdií či návrhov riešení pri zlepšovaní informatizácie verejnej správy. Text memoranda nájdete v Centrálnom registri zmlúv.

Značky: