Vicepremiérka Veronika Remišová zrušila prvé tendre minulej vlády

0

Po nástupe do funkcie deklarovala vicepremiérka Veronika Remišová jasný zámer viesť Úrad pre investície a informatizáciu čo najviac transparentne
a hospodárne. Interný audit uzatvorených zmlúv a vyhlásených verejných obstarávaní, ktorý následne spustila, priniesol prvé výsledky. Boli sme na tlačovej konferencii a pýtali sme sa na detaily. 

Čelíme krízovej situácii v súvislosti s koronavírusom, je to obrovská záťaž pre občanov aj pre financie štátu. O to väčší dôvod je, aby sa štát správal šetrne a nevyhadzovali sa peniaze občanov na nezmyselné, nepotrebné  alebo predražené tendre a projekty. Informatizácia bola dlhodobo synonymom čiernej diery, kde sa strácali stámilióny verejných peňazí. Toto obdobie už musí skončiť, v štátnom IT je potrebné urobiť poriadok. Z toho dôvodu som sa rozhodla zrušiť verejné obstarávania, ktoré vzbudzovali pochybnosti z radov odbornej verejnosti najmä cenou, zmysluplnosťou projektov, ale aj načasovaním“, uviedla vicepremiérka.

Oba tendre boli bývalým vedením Smeru vyhlásené tesne pred nástupom novej vlády do funkcie. Prvá zrušená nadlimitná zákazka sa týka Informačného systému riadenia IT aktív poradenských služieb v oblasti optimalizácie IT za 14,8 milióna eur bez DPH. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dva dni pred nástupom novej vlády. „Tento projekt vykazuje viaceré pochybenia, zbytočné zapojenie externých konzultantov, nesúlad štúdie uskutočniteľnosti s predpokladanou hodnotou zákazky“, priblížila Veronika Remišová a dodala: „Po našej kontrole môžem povedať, že daná zákazka sa dala vypísať s viac ako polovičnou úsporou“.

Druhou zrušenou nadlimitnou zákazkou v hodnote 6,1 milióna eur bez DPH je projekt Kompletný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory pre vnútorné potreby samotného Úradu pre investície a informatizáciu. Toto verejné obstarávanie bolo vyhlásené 24. marca, teda až tesne po vymenovaní novej vlády. Plánovanou transformáciou úradu na ministerstvo sa stal tento projekt zbytočný a neaktuálny.

Mojou prioritou do budúcnosti je zabezpečiť, aby IT tendre boli efektívne a hospodárne. Prvým krokom je, aby veľké zákazky boli dôsledne kontrolované útvarom hodnoty za peniaze a aby sa realizovali v súlade s vypracovanými štúdiami uskutočniteľnosti. Ďalším krokom bude posilniť kapacity štátu, aby úlohy, ktoré má plniť štát, boli v čo najväčšej miere realizované internými odborníkmi štátu a nie externými konzultantskými firmami, ktoré sú niekoľkonásobne drahšie. IT musí byť prínosom v prvom rade pre občanov a nie pre rôzne záujmové biznis skupiny,“ dodala na záver Remišová.

My sme sa pýtali ako to bude s internými odborníkmi pre štátnu správu a či budú rovnako platení ako špecialisti v komerčnej sfére. Vicepremiérka potvrdila ohodnotenie IT špecialistov pracujúcich v štáte a upozornila aj na to, že robiť pre štát je v tejto chvíli česť. Zároveň sme sa pýtali aj na elektronické služby štátu a hlavne ich prechod na mobilnú platformu. Aj tu sa plánuje prehodnotenie služieb s tým, že dôraz bude na tom,. aby šlo o mobilné elektronické ID. Samozrejme, túto tému budeme dlhodobo sledovať. Veríme, že sa služieb štátu na mobilnej platforme naozaj dožijeme.

Značky:

O autorovi

Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a tiež videoreportáží. Snažím sa byť na každej lepšej tlačovke či už na Slovensku alebo v zahraničí. Mám rád fotografovanie a tiež cestovanie.

Pridaj komentár

Objednajte si ročné predplatné časopisu TOUCHIT, teraz s užitočnou príručkou
Začíname so smartfónom.Iba za 22,99 €.
Kliknite a zistite viac>>