Október je vyhlásený za mesiac úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Mnoho seniorov však so starobou stráca záujem o kontakt s ľuďmi, čo im spôsobuje sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. My sme sa boli pozrieť s našou reportážnou kamerou na to, ako sa aktívni seniori oboznamujú s počítačmi a využívaním internetu v bratislavskej mestskej časti Dúbravka.

V rámci októbra tak spoločnosť SWAN podporuje Školenie seniorov v 2. polroku 2016 v mestskej časti Dúbravka. Ide o PC kurzy pre seniorov, ktorú sú iniciované Radou Seniorov v rámci MČ Dúbravka. Sú to školenia pre začiatočníkov, ktorí na majú na záver školenia prednášku o bezpečnosti na internete a práci s PC. SWAN je partnerom týchto kurzov od začiatku roku 2016 v tejto mestskej časti. Je to 3-dňové školenie, ktoré sa koná od utorka do štvrtka.

seniori

Kurzy prebiehajú pre účastníkov bezplatne a vypísané termíny sa zatiaľ vždy naplnili a to mimoriadne rýchlo. Kapacita kurzov je 12 osôb, pričom tento rok bolo prihlásených je 28 začiatočníkov a 16 pokročilých.

Najlepším bojovníkom proti depresívnej nálade je pohyb a stále kontakty s ľuďmi. Dostatok príležitostí stretávať sa s ľuďmi a komunikovať s celým svetom je dôležitým prvkom ako prispieť ku kvalite života. Pravidelné organizované činnosti pre seniorov, ktoré majú výhodu, že sa konajú na rovnakom mieste a v rovnakom čase, poskytujú seniorom nový okruh priateľov a známych. Organizácia takýchto kurzov je pre seniorov vítanou zábavou, pričom sa naoučia využívať moderné technológie.

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.