Markízatext po štvrťstoročí existencie končí. Od začiatku roka 2022 bude teletextové vysielanie slúžiť výhradne ako platforma na poskytovanie skrytých titulkov pre divákov so sluchovým postihnutím.


Teletextová služba bola pred 20 rokmi veľmi populárne, v súčasnosti si ju však ľudia pozrú zriedkavo. Markíza sa rozhodla k 31. decembru 2021 ukončiť poskytovanie svojej teletextovej služby s názvom Markízatext. Cez tlačovú správu to ohlásil Matthias Settele, generálny riaditeľ skupiny Markíza.

Čo hľadali ľudia na teletexte?

Medzi najvyhľadávanejšie stránky na Markízatexte patril dlhodobo TV program a spravodajské informácie. V dnešnej dobe je však už aktuálny TV program ľahko dostupný v rámci služby EPG, ktorú poskytujú jednotliví operátori, či na internete. Nepretržitý spravodajský servis je na portáli TVnoviny.sk.

Skryté titulky zostávajú

Skryté titulky sú pre sluchovo postihnutých divákov veľmi dôležitou súčasťou sledovania filmov. Táto služba bude teletextových stranách poskytovaná naďalej aj v roku 2022.

Teletext nahradzuje moderná alternatíva ako je HbbTV, čiže hybridné vysielanie. Na jeho sledovanie je okrem televízneho signálu potrebné aj stabilné internetové pripojenie a inteligentný televízor. HbbTV poskytuje širšie spektrum služieb a to v príťažlivej podobe.

Červené tlačidlo

HbbTV si zapnete veľmi jednoducho. Stačí stlačiť červené tlačidlo na diaľkovom ovládaní televízora. Takto to funguje aj pri iných televíziách nba Slovensku, napr. RTVS. V prípade televízie Markíza máte k dispozícii obsah bezplatného videoarchívu Markíza Plus, TV program, portály Markiza.sk a TVnoviny.sk, predpoveď počasia či jednoduché hry. Podľa riaditeľa Markízy sa plánuje ďalšie skvalitňovanie HbbTV, žiadne detaily ale neoznámil. V zahraničí sa HbbTV používa aj na sprostredkovanie rýchlych správ vo video podobe a komunikáciou divákov s redaktormi.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

HbbTV nemusí fungovať v prípade satelitného alebo káblového vysielania, ak sú splnené podmienky, je takmer vždy dostupné pri terestriálnom vysielaní. Pri niektorých televízoroch treba funkciu HbbTV vopred povoliť.

Zatiaľ hodnotíme veľmi dobre spracovanie HbbTV v rámci skupiny RTVS a tiež ČT.

HbbTV na RTVSZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
HbbTV na RTVS

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.