Visa robila v Európe prieskum, na základe ktorého zistila, že ľudia dôverujú viac odtlačkom prstov než skenovaniu dúhovky či tváre, keď ide o biometrické zabezpečenie. A tiež dôverujú so svojimi údajmi bankám viac než vláde.

Podľa štúdie až 42% Európanov verí, že biometrické zabezpečenie eliminuje nutnosť pamätať si množstvo hesiel pre rôzne služby. 51% ľudí uviedlo, že by preferovali biometrické overovanie pri platbách online, keďže by to zjednodušilo platenie za produkty. Vo vekovej skupine 18 – 24 rokov toto číslo narástlo až na 62%.

Keď sa ľudí pýtali, ktorú formu biometrického zabezpečenia preferujú (na výber bolo z odtlačkov prstov, skenov dúhovky, rozpoznávania tváre, hlasu a behaviorálnych vzorcov), 53% hlasovalo za odtlačky prstov. Napriek širokej dostupnosti, ľudia neveľmi dôverujú rozpoznávaniu tváre, keďže dnes skoro každý zverejňuje svoje fotografie na sociálnych sieťach a potenciálny útočník sa tak ľahko vie dostať k ich podobizni. Takisto ľudia nedôverujú ani rozpoznávaniu hlasu, keďže nie je ťažké nahrať si niekoho pri telefonovaní a potom pomocou softvéru replikovať hlas.

biometrics-preference_web2016_8_nowat

Ani odtlačky prstov nie sú nepriestrelnou metódou zabezpečenia. Našťastie výrobcovia snímačov do nich integrujú nové funkcie, ako napríklad sledovanie či je prst živý, či 3D ultrazvukový sken prstu. Stále je tu otázka, či môže útočník ukradnúť dáta o odtlačkoch prstov priamo zo zariadení či z databázy. Apple, napríklad, neuchováva v zariadení sken prstu, len kryptografický vzorec ku ktorému potom prirovnáva priložený prst. Určite to však takto nerobí každá firma.

Vlády majú tendenciu dáta o odtlačkoch prstov uchovávať v databázach. A vládne databázy zase majú tendenciu, ehm, byť ukradnuté, takže ľudia neveľmi dôverujú vládam čo sa týka uchovávania citlivých informácií. Toto potvrdila aj štúdia, kde sa ukázali, že 57% ľudí dôveruje bankám so svojimi odtlačkami prstov, ale vládam len 33%.

Za najbezpečnejšiu metódu však ľudia považujú kombináciu biometrického zabezpečenia a PIN kódu alebo hesla. Až 73% Európanov sa vyjadrilo, že takýto spôsob zabezpečenia považujú za najlepší.

Zdroj: tomshardware.co.uk

Autor: Pavol Ondruška