Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje, že na základe dohody s dopravcom MÁV START ohľadom odklonovej vozby vlakov kategórie EC bolo v súvislosti s prerušenou dopravou cez pohraničnú priechodovú stanicu (PPS) Štúrovo dohodnuté, že od pondelka 20. 6. 2022 príde k obnoveniu vedenia prevažnej väčšiny vlakov EC.

Vlaky EC 270/271, 272/273, 274/275, 276/277, 278/279 a 286/287 pôjdu:

  • cez PPS Štúrovo v trase Praha – Bratislava hl. st. – Szob s následným prestupom v ŽST Szob do autobusov náhradnej autobusovej dopravy (NAD), ktorá bude zavedená v úseku Szob – Nagymaros, a v ŽST Nagymaros bude možný prestup na vlak do cieľovej stanice Budapest Nyugati,  
  • tento režim bude platiť obojsmerne s tým, že vlaky v smere zo ŽST Budapest Nyugati budú mať posunuté časové polohy odchodu z nepárnej hodiny a 40. minúty na nepárnu hodinu a 7. minútu v trase vlaku REX smer Szob.

Vlaky EC 130/131, 280/281 a 476/477:

  • zostanú naďalej vedené odklonom cez PPS Rusovce – Rajka bez obsluhy úseku Bratislava – Štúrovo, až do obnovenia železničnej prevádzky v postihnutom úseku,
  • pri uvedených vlakoch bude časová poloha odchodu z Budapešti a následná trasa na území Maďarska upravená tak, aby pri odchode z Bratislavy hl. st. smer Česká republika odchádzali uvedené vlaky včas a bez meškania.

V aktuálne prebiehajúcom týždni do 19. 6. 2022 budú pre cestujúcich v úseku Bratislava hl. st. – Nové Zámky – Štúrovo za absentujúce EC vlaky posilnené súpravy vybraných vlakov kategórie R a REX v úseku Bratislava – Šurany/Nové Zámky.

Zároveň dávame cestujúcim do pozornosti odklonové vlaky z Bratislavy hl. st. smer Zvolen (R 800/801, 15 843, 17 840), ktoré počas odklonovej vozby zabezpečujú mimoriadne obsluhu staníc Nové Zámky a Štúrovo.

Nezjazdnosť trate v úseku Szob – Nagymaros potrvá pravdepodobne podľa vyjadrenia maďarského dopravcu MÁV START až do augusta 2022. Cestujúcim sa za komplikácie v súvislosti s touto situáciou ospravedlňujeme.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.