Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Řešení VMware Carbon Black Workload pro AWS poskytuje zákazníkům AWS komplexní přehled a zabezpečení v místních i cloudových prostředích

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW) představila řešení VMware Carbon Black Workload pro Amazon Web Services (AWS), které poskytuje pokročilé zabezpečení tradičních i moderních aplikačních prostředí. Pomocí jednotné konzole, která se integruje do stávající infrastruktury, mohou bezpečnostní a IT týmy omezit prostor pro potenciální útoky a posílit celkové zabezpečení a zároveň získat konzistentní a jednotný přehled o aplikačních prostředích běžících v cloudu AWS, VMware Cloud i lokálně.

„Ve vysoce dynamických a distribuovaných prostředích je pro bezpečnostní a IT týmy

náročnější získat přehled a kontrolu,“ říká Jason Rolleston, viceprezident pro produktový management a generální ředitel bezpečnostní divize společnosti VMware. „VMware Carbon Black Workload pro AWS zlepšuje spolupráci mezi těmito týmy prostřednictvím jediné konsolidované platformy pro všechny aplikační prostředí bez ohledu na to, kde běží, a pomáhá tak obráncům vidět a blokovat více typů hrozeb. Tato viditelnost v reálném čase pomáhá předcházet útokům na vaše nejcennější prostředky a pro zákazníky AWS ohraničuje prostor, který je potřeba chránit.“

Tím, že bezpečnostním týmům umožňuje vidět aplikační prostředí dočasné a přechodné povahy, poskytuje VMware Carbon Black Workload pro AWS jednoznačný kontext, který pomáhá zákazníkům AWS lépe zabezpečit moderní aplikace. Automatické zjišťování zranitelností a jejich výpis pomáhá odhalit rizika a ochránit aplikační prostředí a tím dále zmenšit prostor pro útok. Balíčky CI/CD pro zavádění senzorů zjednodušují správu životního cyklu agenta. Mimoto mohou zákazníci AWS prostřednictvím svého účtu AWS získat úplnější, komplexnější a podrobnější přehledy, které přesahují rámec prvního nasazení senzoru VMware Carbon Black Workload.

VMware Carbon Black Workload pro AWS spojuje základní hodnocení zranitelností a posílení odolnosti aplikačního prostředí s antivirovou ochranou nové generace (NGAV). Dokáže analyzovat vzorce chování útočníků v průběhu času a pomáhá blokovat i dosud neznámé útoky. Vyhledávání hrozeb, které zahrnuje behaviorální detekci a reakci na koncových bodech (EDR), umožňuje zákazníkům AWS využít poznatky o hrozbách k tvorbě prevence a vyhnout se tak opakovaným procedurám vyhledávání stejných hrozeb. Telemetrické údaje se přenáší do důvěryhodného bezpečnostního cloudu VMware Contexa, který shromažďuje poznatky o hrozbách a zmenšuje náskok útočníků před obránci a zároveň umožňuje lepší přehled, řízení a detekci anomálií u aplikačních prostředí.

Další informace o VMware Carbon Black Workload pro AWS najdete zde, podívejte se na nabídku na tržiště AWS Marketplace a zaregistrujte se na konferenci VMware Explore, kde se můžete zúčastnit praktických seminářů a workshopů, které demonstrují možnosti pokročilých řešení společnosti VMware na ochranu aplikačních prostředí.

Značky: