V novej verzii mobil bankingu od VÚB je teraz viacero vylepšení. Jedným z nich je aj možnosť zistenia zostatku na účte bez prihlásenia. 

Je to výborná vec pre všetkých, ktorí si potrebujú len rýchlo zistiť zostatok. V menu aplikácii Nastavenia si treba túto voľbu najprv aktivovať. Potom vybrať buď presné číselné alebo percentuálne zobrazenie z vami definovanej hranice. Dôležité je aj to, aká je farba roletky. Tá vám totiž hneď indikuje výšku zostatku.

Na domácej obrazovke aplikácie ešte pred prihlásením sa potom objaví uško novej roletky. Stačí ho potiahnuť zhora nadol a zobrazí sa váš zostatok. Zostatok sa môže zobraziť v absolútnej výške alebo v percentuálnej časti vzhľadom na vami definovanú hodnotu. Naozaj účinné a efektívne. Pritom si sami nastavujete hornú a dolnú hranicu hodnôt.
Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.