Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Elektromotory môžu byť napájané rôznymi typmi napájacích zdrojov, vrátane striedavých jednosmerných napájacích zdrojov.

Pre napájanie elektromotorov sa často používajú spínané napájacie zdroje, pretože majú vyššiu účinnosť v porovnaní s lineárnymi regulátormi a sú kompaktnejšie. Avšak, lineárne napájacie zdroje sú tiež často používané, pretože majú nižšie náklady a jednoduchšiu konštrukciu.

Medzi výhody striedavých jednosmerných napájacích zdrojov patria:

Neregulované napájanie

Výhody neregulovaných zdrojov sú jednoduchosť a nízke náklady. Existujú rôzne aplikácie, ktoré nepotrebujú presné výstupné napätie. Okrem toho možno povedať, že každý lineárny napájací zdroj napájaný zo sieťového vedenia má vpredu neregulovaný napájací zdroj, za ktorým nasleduje regulátor napätia.

Spínač zdrojZdroj: iqsdirectory.com
Spínač zdroj

Spínaný napájací zdroj

Hlavnou výhodou spínaného napájacieho zdroja je vyššia účinnosť (dosahuje až 96 %) v porovnaní s lineárnymi regulátormi, pretože spínací tranzistor pri pôsobení ako spínač rozptyľuje málo tepla.

Medzi ďalšie výhody patria kompaktné rozmery, nízka hlučnosť a nízka hmotnosť z dôvodu vylúčenia objemných transformátorov linkovej frekvencie a relatívnej tvorby tepla. Straty výkonu v pohotovostnom režime sú niekedy oveľa nižšie ako pri transformátoroch. Transformátor v spínanom zdroji je tiež kompaktnejší ako typický transformátor sieťovej frekvencie (60 Hz alebo 50 Hz v závislosti od lokality) a potrebuje malé množstvo nákladných surovín, ako je napríklad meď.

Lineárny napájací zdroj

Lineárne napájacie zdroje majú množstvo výhod, ktoré zahŕňajú celkovo pomerne nízke náklady a jednoduchú konštrukciu. Lineárny napájací zdroj je zjednodušený, spoľahlivý, generuje nízky šum a jeho výroba je cenovo dostupná. Potreba menšieho počtu súčiastok na výrobu lineárnych napájacích zdrojov vedie k priamočiarejším konštrukciám a nižším výrobným nákladom. Z toho tiež vyplýva, že inžinieri a konštruktéri majú tendenciu vyberať si ich práve z týchto dôvodov.

Spínavý napájací zdrojZdroj: iqsdirectory.com
Spínavý napájací zdroj

Pri využití lineárneho napájacieho zdroja môže byť v niektorých aplikáciách potrebné použiť elektromotor na reguláciu výstupného napätia.

Ak zostaneme v súlade so smernicami elektroniky a mechaniky, zariadenie (lineárny napájací zdroj), ktoré používa menej súčiastok, bude zo svojej podstaty spôsobovať málo problémov. Táto zvýšená spoľahlivosť je ďalšou výhodou používania lineárneho napájacieho zdroja.

Kapacitný napájací zdroj

Výhodou tejto konštrukcie je jej jednoduchosť a nízke náklady. Zo všetkých zdrojov striedavého a jednosmerného prúdu je najjednoduchší na zostavenie a tiež najlacnejší.

Správny výber napájacieho zdroja záleží na konkrétnych požiadavkách a potrebách daného zariadenia alebo aplikácie. Je potrebné zohľadniť nielen náklady na výrobu a účinnosť zdroja, ale aj jeho spoľahlivosť, rozmerovú a hmotnostnú náročnosť, ako aj ďalšie faktory. Z tohto dôvodu je dôležité vybrať si ten správny typ napájacieho zdroja pre konkrétnu aplikáciu.

Zdroj: el-motor.cz

Značky: