Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Do redakcie sme dostali stanovisko spoločnosti ESET ku komunálnym voľbám a zverejňujeme ho v plnom znení.

Spoločnosť ESET sa počas celej svojej histórie správa transparentne a nezapája sa do politického boja. Hoci iba malá časť jej tržieb pochádza zo Slovenska, patrí medzi najväčších platiteľov daní a nikdy nepoberala dotácie alebo iné formy štátnej pomoci.

To, že je hrdou slovenskou a európskou firmou, zdôrazňuje vo svojej komunikácii doma aj vo svete. Svoju odbornosť a firemné hodnoty zdieľa v množstve svojich verejnoprospešných aktivít – spoluprácou s najväčšími slovenskými univerzitami, finančnou podporou nezávislých projektov podporujúcich predovšetkým školstvo, vedu, vzdelávanie a budovanie občianskej spoločnosti. Účtovníctvo spoločnosti je auditované, takže akékoľvek pochybnosti, či obvinenia o financovaní politických aktivít a projektov sa dajú poľahky a rýchlo rozptýliť.

Majitelia spoločnosti vracajú nemalú časť svojich zdanených príjmov na zveľaďovanie verejných priestorov, podporu umenia, podporu vzdelávacích projektov, podporu začínajúcich technologických firiem, zdravotníctva, či boja proti korupcii. V ojedinelých prípadoch podporili aj kandidátov do verejných funkcií. Vo všetkých takýchto prípadoch išlo o otvorenú a transparentnú podporu a rovnako to platí aj pre ich spoločnú investíciu do Denníka N.

Zmluva o investícii do Denníka N zároveň nedovoľuje ani jednému z investorov zasahovať do obsahu denníka. Spoločnosť ESET sa však na týchto investíciách a podpore nepodieľa. ESET považuje zabezpečenie dát za jednu zo svojich kľúčových zodpovedností a absolútne vylučuje ich akékoľvek využitie v politickom boji. Navyše vôbec nedisponuje dátami, ktoré by mohli byť zneužité na politické účely.

ESET sa ohradzuje proti zaťahovaniu do politického boja a zneužívaniu svojho mena v dezinformáciách a konšpiráciách v slovenskej politike. O to viac, ak takéto vyjadrenia pochádzajú od niektorých z najvyšších ústavných činiteľov.

Značky: