Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Finančná správa aktualizovala bezplatnú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) na evidenciu tržieb. Pokladničný doklad sa už dá priamo tlačiť bez toho, aby si používateľ musel stiahnuť formát PDF. Graficky sme upravili vytváranie pokladničného dokladu a pridali sme automatický prepočet platby na pokladničnom doklade v prípade, že na doklade je len jedna platba. Úpravou prešla aj možnosť zaokrúhľovania pri tvorbe dokladu.

Finančná správa v snahe vylepšiť pre používateľov novú aplikáciu VRP 2 pristúpila k jej aktualizácii. Vylepšila niektoré funkcionality a urobila zopár grafických úprav, napríklad pri vytváraní pokladničného dokladu. Pridali sme automatický prepočet platby na pokladničnom doklade v prípade, že na doklade je len jedna platba. Úpravou prešla aj možnosť zaokrúhľovania pri tvorbe dokladu. Odporúčame preto používateľom, aby si aplikáciu aktualizovali. VRP 2 nahradí aplikáciu Pokladnica, ktorá je k dispozícii od roku 2015. 

VRP 2  môžu podnikatelia využívať od 1. júla 2022. Od tohto dátumu nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Nová aplikácia má teda aj funkciu zaokrúhľovania. Dostupná je na distribučnej platforme Google Play, na operačnom systéme Android 5 a vyššie a tiež cez podporované webové prehliadače. Finančná správa pracuje na tom, aby bola dostupná pre iOS zariadenia. Používatelia môžu využívať webové rozhranie, kde bol zapracovaný responzívny dizajn.

V snahe pomôcť klientom zorientovať sa v novej aplikácii pripravila finančná správa aj špecializovanú podstránku na svojom portáli, kde sú prehľadne na jednom mieste všetky dôležité informácie. Nápomocné je aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222, kde konzultanti ochotne poradia a zodpovedajú prípadné otázky. K dispozícii je používateľská príručka a ďalšie infomateriály.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Značky: