Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje, že výluka v úseku Trnava – Smolenice – Jablonica, ktorá trvala od 16. 5. do 30. 11. 2022, je ukončená a od 1. 12. vlaky v tomto úseku jazdia ako pred začiatkom výlukových prác, teda podľa platného cestovného poriadku (CP).

Komplexná rekonštrukcia tejto trate bola nutná z dôvodu prevádzkového opotrebovania a uplynutia životnosti jednotlivých prvkov koľaje. Práce na železničnom zvršku medzi stanicami Boleráz a Smolenice, ktoré významne prispejú k priaznivému dopadu na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch, boli v uplynulých dňoch ukončené. Traťová rýchlosť sa po rekonštrukcii zvýšila o 10 km/hod, teda na rýchlosť 90 km/hod (s miestnym obmedzením na 80 km/hod v úsekoch, kde sa trať zaobľuje).

Cieľom rekonštrukcie bola bezpečnejšia a plynulejšia prevádzka, zvýšenie traťovej rýchlosti a zníženie prevádzkových nákladov. Manažér infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa pri rekonštrukcii venoval vybudovaniu nového trakčného vedenia, ktoré bude napájané z pôvodných napájacích bodov, odvodnenia železničného telesa v celom úseku trate a nových trakčných podpier a stožiarov v staniciach Boleráz a Smolenice. ŽSR zároveň zrekonštruovali všetky mostné objekty na trati (oprava poškodených nosných konštrukcií, vybudovanie nových ríms, resp. rozšírenie tých existujúcich a osadenie zábradlí na mostoch) a koľaj zvarili do bezstykovej podoby.

V aktuálnom Grafikone vlakovej dopravy (GVD) 2021/2022 v úseku Trnava – Jablonica premáva v pracovných dňoch 11 párov vlakov kategórie Os. Po novom (GVD 2022/2023, ktorý začne platiť od 11. 12. 2022) sa počet vlakov zvýši na 13 párov vlakov Os.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.