Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cieľom systému duálneho vzdelávania je pripravovať mladých ľudí po teoretickej aj praktickej stránke na povolanie v oblasti, v ktorej sa vzdelávajú.

Duálna forma vzdelávania sa zameriava na praktickú pripravenosť mladého človeka a zvýšenie jeho šancí uplatniť sa na trhu práce – 70 % štúdia tvorí prax, 30 % získavanie vedomostí. Základom kvalitného odborného vzdelávania je spolupráca a prepojenie vzdelávacích inštitúcií so spoločnosťami, ktoré vedia študentom poskytnúť možnosť praktickej prípravy.

Na východe Slovenska sa duálne vzdelávanie zameriava aj na jednu z najperspektívnejších oblastí – informačno-komunikačné technológie. V Košiciach ho zabezpečuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia už od roku 2013. Za 6 rokov vzdelávania zameraného na prax táto forma vzdelávania prispela 84 absolventmi, ktorí sa uplatnili ako správcovia sietí, databáz a aplikácií, niektorí našli uplatnenie ako programátori či projektoví manažéri v nových  a perspektívnych IT oblastiach. V roku 2019 ukončí vyššie pomaturitné štúdium v odbore Počítačové systémy 25 mladých ľudí. Všetci už majú jasné vízie, kam smeruje ich kariéra v IT svete.

Veľkou výhodou absolventov oproti novým zamestnancom je, že nastupujú do prostredia, ktoré už dobre poznajú, k známym ľuďom aj tímlidrovi. Sme veľmi radi, že si pred 3 rokmi vybrali našu spoločnosť a duálne vzdelávanie, o ktorú je čoraz väčší záujem a má v košickom regióne istú budúcnosť. Prajem im v ich kariére veľa splnených cieľov a priestor pre sebarozvoj, vďaka ktorému bude rásť aj celá naša spoločnosť,” priblížil Peter Fischer, viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti T-Systems Slovakia.

Podpora duálneho vzdelávania ministerstvom školstva

Začiatkom roka 2019 som navštívil IT vzdelávacie centrum v Košiciach a už vtedy som zdôraznil, že T-Systems Slovakia patrí medzi firmy, ktoré pripravili kvalitné základy duálneho vzdelávania. Je to pozitívny príklad prepojenia odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou. Dobré ohlasy sú zo strany zamestnávateľov aj študentov. Táto forma vzdelávania má budúcnosť, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa veľmi intenzívne venuje problematike a potrebe duálneho vzdelávania,” vyjadril sa Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Prostredníctvom duálneho štúdia si uvedomujeme potrebu spoločne sa podieľať na vzdelávacom procese prepojenom s praxou a umožniť tak svojim žiakom vzdelávať sa odborne, jazykovo a najmä sa už počas štúdia aktívne zapájať do pracovných procesov vo firme. Benefitom pre našu školu je úzka spolupráca s najväčším IT zamestnávateľom v kraji, vytváranie spoločných pracovísk aj zvyšovanie záujmu o odborné vzdelávanie,”  opísal Štefan Krištín, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.

Medzinárodný certifikát pre absolventov

Duálne vzdelávanie v IT oblasti vychádza z nemeckého modelu vzdelávania, vďaka ktorému má Nemecko jednu z najnižších nezamestnaností medzi mladými ľuďmi v Európskej únii, keďže produkuje absolventov, ktorí sú firmami žiadaní. Špecifikom nemeckého modelu sú jednotné záverečné skúšky. Rovnakú odbornú kvalifikáciu a zručnosti získavajú absolventi v Mníchove, Berlíne a pod značkou DUALpro aj absolventi na Slovensku, v Košiciach. 22 absolventov v Košiciach spolu s diplomom Dis. získava aj nemecko-slovenský certifikát odbornej spôsobilosti Fachinfomatiker od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Študenti duálneho vzdelávania sú jediní mimo Nemecka, ktorí môžu získať tento certifikát.

Slávnostná promočná ceremónia čerstvých absolventov duálneho vzdelávania sa uskutočnila 25. júna 2019 v Hoteli Yasmin za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku, Petra Krajňáka, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Petra Kompallu, predsedu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.

Duálne vzdelávanie je 3-ročné vyššie odborné pomaturitné štúdium

Štúdium ponúka spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach od septembra 2013.

Absolventi štúdia sú pripravení na prácu v oblasti správy serverov, operačných systémov, sietí, diskových polí, databáz, aplikácií a iných informačných a komunikačných technológií.

Ako prví na Slovensku sa študenti vzdelávajú podľa nemeckého modelu a majú možnosť získať certifikát od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je rovnocenný titulu absolventov duálu v Nemecku. Duálne vzdelávanie spája teoretické vyučovanie a praktickú prípravu v oblasti IT. Dôraz je kladený na rozvoj tvrdých a mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v T-Systems Slovakia. Miera praktického vzdelávania dosahuje až 70 %. Vzdelávanie prebieha v škole a v priestoroch spoločnosti T-Systems Slovakia. Samozrejmosťou je notebook pre študentov počas celého štúdia.

V roku 2019 ukončí svoje štúdium 25 absolventov a 24 z nich prijalo ponuku pracovať v T-Systems Slovakia, ktorí sa pripoja k 59 starším absolventom duálneho vzdelávania. Celkový počet absolventov duálneho vzdelávania T-Systems Slovakia a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej bude v júni 2019 84. V 2. a 3. ročníku momentálne študuje 53 študentov, v septembri nastúpi 30 prvákov. Od roku 2013 sa o duálne vzdelávanie uchádzalo vyše 400 uchádzačov.

Spoločnosť T-Systems Slovakia

Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, sídli výlučne v Košiciach. Jej cieľom je poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.

Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia dosiahla vo štvrtom kvartáli 2018 v Košiciach počet zamestnancov 3 857, čím predstavuje druhé najväčšie centrum podnikových služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Priemerný vek zamestnancov je 33 rokov. 70 % zamestnancov spoločnosti má univerzitné a 30 % stredoškolské vzdelanie. Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka možnosť rozvoja a vzdelávania. V roku 2018 využili zamestnanci možnosť zúčastniť sa školenia 8205-krát, čo predstavuje priemerne 2 tréningy ročne na osobu. 58 % kurzov bolo interných, 42 % bolo zabezpečených externe. Najväčší záujem majú zamestnanci firmy o kurzy a školenia zamerané na získanie certifikátu v oblasti SAP  a Oracle databázy.

Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jednou z najväčších stredných škôl v Košickom kraji, v ktorej študuje viac ako 800 žiakov denného štúdia. Svoju samostatnú históriu si škola začala písať 1. septembra 1967. Dnes patrí k tým školám, o ktorých jej žiaci, či absolventi, ale najmä zamestnávatelia hovoria, že má veľmi dobré meno, ale i náročný študijný program. Absolventi tejto školy sú úspešní tak v ďalšom pomaturitnom, či univerzitnom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Vedeniu školy sa dlhodobo darí držať krok s potrebami trhu práce a udržiavať si výborné kontakty so zamestnávateľmi a univerzitami v regióne. Škola úzko spolupracuje s viacerými firmami, ktoré patria k najvýznamnejším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je členom Združenia Košice IT Valley, členom Digitálnej koalície. Od roku 2007 má zavedený systém manažérstva kvality pre výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa STN EN ISO 9001:2016.

Značky: