Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Projekt Malá finančná akadémia, ktorý pripravila nezisková organizácia EDULAB a spoločnosť AGEMSOFT v spolupráci s Tatra bankou, pomohol rozvíjať u žiakov viaceré kľúčové kompetencie. Svedčia o tom výsledky anonymného prieskumu medzi učiteľmi základných škôl, ktorí sa projektu zúčastnili.

Takmer 71 % respondentov v prieskume uviedlo, že žiaci si najviac osvojili schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje osobné finančné rozhodnutia. Školáci si podľa učiteľov tiež lepšie osvojili schopnosť vyhodnocovať trvalé životné hodnoty a vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia (50 %), ako aj schopnosť zoradiť osobné želania podľa dôležitosti (43 %). „Kompetencie, ktoré náš projekt u žiakov rozvíjal, nie sú samoúčelné. Naopak, schopnosť správne vyhodnocovať finančné rozhodnutia a ich dôsledky sú pre život v súčasnosti mimoriadne dôležité,“ uviedol Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

Za oblasti, v ktorých dosiahli žiaci najväčší pokrok, označili učitelia plánovanie a hospodárenie s peniazmi (59 %), finančnú zodpovednosť a s tým súvisiace prijímanie rozhodnutí (55 %).

Prieskum tiež ukázal, že projekt nerozvíjal iba kompetencie v oblastí financií. Medzi najsilnejšie stránky projektu zaradili učitelia aj rozvoj kreativity, fantázie, tvorivosti, ale aj tímovej spolupráce. Učitelia by však súčasne privítali dlhšie trvanie projektu.

Projekt Malá finančná akadémia bol jedinečným prepojením praktickej metodickej príručky v knižnej podobe, kreatívnej hry, ktorá bola určená pre celý kolektív, a interaktívnych vzdelávacích materiálov. Spojenie týchto odborných materiálov pomohlo zapojeným pedagógom s náročnou úlohou   ̶  naučiť deti orientovať sa v komplexnom svete, ktorého súčasťou sú aj peniaze a hospodárenie s nimi. Navyše, zábavným spôsobom.

Čo sa týka kvality poskytnutých učebných materiálov, učitelia v prieskume vysoko ocenili vzdelávací obsah tak v metodickej príručke pre učiteľov, ako aj u interaktívnych cvičení z portálu Kozmix.sk. Až 97 % opýtaných učiteľov ich označilo za mimoriadne atraktívne pre žiakov. Za rovnako atraktívny a motivačný pre žiakov bol ohodnotený aj ďalší prvok projektu – hra Naše mesto. Tá bola postavená na budovaní tímovej práce žiakov, ktorí počas trvania projektu vymenili známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze si následne kupovali makety budov a budovali svoje mesto. Okrem tímovej práce si žiaci týmto spôsobom rozvíjali aj svoju kreativitu a fantáziu.

Do ostatného ročníka projektu Malá finančná akadémia prihlásilo 272 základných škôl celkovo 350 svojich tried, čo reprezentuje spolu 6 780 žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl.

Značky: