Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nikon Photo Gallery uviedla od 11. júla 2018 pre verejnosť výstavu fotografií Viktora Máchu – Huty.

Viktor Mácha (1984) pochádza z Prahy, kde aj vyštudoval teológiu a religionistiku na Karlovej Univerzite. Od roku 2006 na svoje vlastné náklady cestuje po svete a dokumentuje závody ťažkého priemyslu, akými sú železiarne, oceliarne, valcovne, kováčske dielne, zlievarne alebo koksovne. Jeho archív v súčasnej dobe tvorí niekoľko stoviek hút od amerického Stredozápadu po ázijskú časť ruského Uralu. Súbežne už niekoľko rokov spolupracuje s Výskumným centrom priemyselného dedičstva pod FA ČVUT v Prahe a Národným pamiatkovým ústavom v Ostrave.

Jeho fotografie si za cieľ kladú jediné – objektívnu dokumentáciu krásy ťažkého priemyslu a nenávratne miznúcich technologických procesov spätých s výrobou a spracovaním kovov. Je totiž možné, že naša generácia bude jednou z posledných, ktorá tento fascinujúci svet temne duniacich továrenských hál na vlastnej koži pocíti.

Lacná čínska oceľ, politicky motivovaná túžba po zelenších kontinentoch, aj prevratné pokroky technológií výroby posledných rokov menia náš svet na nepoznanie. Priemyselná revolúcia skončila a dinosaury v podobe majestátnych vysokých pecí a kovovo vŕzgajúcich ťažných veží sú pred vyhynutím. S postupným útlmom priemyslu nám pred očami mizne aj podstatná súčasť kultúry, ktorá spoluvytvárala celé 20. storočie. Možnože onedlho budú Máchove industriálne fotografie posledným svedectvom ťažkého priemyslu minulého storočia.

 

Výstava v Nikon Photo Gallery potrvá do 19. augusta 2018.

Značky: