Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Schéma financovania výskumu, vývoja a inovácií v rámci akceleračného programu podpory investícií vo výške 200 000 až 800 000 EUR na projekt je obsahom Memoranda o spolupráci, ktoré dnes v Bratislave uzavreli Priemyselný inovačný klaster (Industry Innovation Cluster – IIC) a spoločnosť Vision Ventures. Financovanie je určené pre pobočky medzinárodných spoločností alebo slovenské inovačné spoločnosti počas obdobia rokov 2020-2025.

Memorandum, ktoré za klaster združujúci 10 veľkých spoločností na Slovensku podpísala jeho prezidentka Martina Le Gall Maláková, definuje oblasti využitia finančných zdrojov. Ide o digitalizáciu Slovenského priemyslu, identifikáciu príslušných technologických tém a projektov súvisiacich s Priemyslom 4.0, kybernetickú bezpečnosť, smart city a mobilitu a umelú inteligenciu.

Podpora slovenského inovačného ekosystému v čase digitálnej transformácie je veľmi aktuálna. IIC si uvedomuje dôležitosť tejto témy pre budúcnosť Slovenska a kladie si za jeden zo svojich cieľov podporu otvorených inovácií a prostredia, v ktorom prosperujú. Spolupráca IIC a spoločnosti Vision Ventures, ktorú pri podpise zastupoval Tomáš Bél, konajúci vo funkcii spoločníka, má vyústiť do podpory úspešných projektov na financovanie prostredníctvom Akceleračného programu na národnej úrovni. IIC klaster ide vo svojej podpore ešte ďalej a umožňuje prepájanie slovenských start-upov s veľkými spoločnosťami, čím napomáha rastu slovenského inovačného sektora.

Vision Ventures

Spoločnosť spravuje rizikový investičný fond so zameraním na počiatočné investície na Slovensku. Hlavným investorom fondu je National Development Fund ll., ktorý je pod správou spoločnosti Slovak Investment Holding.

Dôvodom spolupráce s IIC je potenciál nasledovných synergií: prepojenie medzi veľkými spoločnosťami združenými v IIC, inováciami, začínajúcimi startupmi a rizikovým kapitálom; príležitosti pre spoločnosti v portfóliu Vision Ventrures na spoluprácu s členmi klastra; potenciál členov klastra identifikovať zaujímavé projekty, ktoré majú potenciál byť financované z fondu.

 Priemyselný inovačný klaster

Deväť spoločností a organizácií 9.júna 2017 vytvorilo Priemyselný inovačný klaster (IIC — Industry Innovation Cluster) s ambíciou stať sa akcelerátorom inovácií slovenského priemyslu. IIC si kladie za cieľ združovať spoločnosti, ktoré sú lídrami v slovenskom priemysle a chcú posunúť Slovensko v konkurencieschopnosti a inovatívnosti.

Úlohou klastra je vytvoriť priestor pre hľadanie prienikov, ktoré budú katalyzátorom moderných inovačných riešení a podporou výskumu,  vývoja a inovácií vo veľkých, ale aj v malých a stredných podnikoch.

 Členmi IIC sú okrem Groupe PSA Slovakia, HB Reavis, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), Gefco, Faurecia, Plastic Omnium, Orange Slovakia, Slovak Lines, Tatrabanka a Matador. Od júla 2018 sú partnermi IIC aj tri fakulty: Strojnícka fakulta STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Značky: